fotoalbums
kontak ons

STUDIE OPNAMES- 2019

MEDIA LEER NUUS

Ons is baie opgewonde om vanaf 2019 Media Leer in Afrikaans, Engels en Wiskunde aan te bied.  Volg die instruksies onder "HELP" om toegang tot die lesse te verkry.  Dankie.

"HELP"

LEERDERLEIERS16 - 09 - 2019

Leerderraad inhuldiging

Baie geluk aan ons leerders wat tot die Leerderraad ingehuldig is:

HOOFDOGTER & HOOFSEUN : 
Nicolette Hayward & André Visser

O/HOOFDOGTER & O/HOOFSEUN: 
Liané Engelbrecht &Luan Vermeulen

LEERDERRAAD:

Duquan Alberts
Nicholas Bekker-Banfield
Ruan Britz
Francois Dumond
Joshua Els
Burger Geldenhuys
Alden Jacobsz
Juan Prinsloo
Paul Roux
Leon Spies
GJ Steenberg
FP Strauss
Bernard Swanepoel
Carlo Symington
Ruan Taljaard
Christiaan v.d. Bergh
JD v.d. Westhuizen
Hanré Venter

Clarissa Brewer
Kaylin Coetzer
Liné de Beer
Cayla de Klerk
Marolene Havenga
Amanda Herholdt
Amoné le Roux
Kaylie Levey
Amoné Meyer
Chloé Meyer
Zandri McIntrye
Laurike Mynhardt
Julita Nel
Alri Rossouw
Chantelé Swanepoel
Danél van Wyk
Hesmarie Visagie
Isabella-Maré Wood

Slimkop skitter in Dubai11 - 10 - 2019

Chris Louw (Gr. 3)  is 'n regte slimkop met wiskunde. Wiskunde is behoorlik sy kos!   Hy het  op 29 September 2019 Suid-Afrika verteenwoordig by die Internasionale Gajsma Abakus Kampioenskappe te Dubai.  Tydens die kompetisie het hy 'n tweede plek behaal.

SPELATHON11 - 10 - 2019

André Visser en Alri Rossouw verteenwoordig Noordwes by die Spelathon Nasionaal te Bloemfontein op 11 Oktober 2019.   Dit is 'n uitstekende prestasie en ons is trots om twee leerders op nasionale vlak te hê.

TOETS EN EKSAMENROOSTERS 12 - 08 - 2019

>2019

ALGEMENE KENNIS14 - 08 - 2019

Super 12 Algemene Kennis

Nicolette Hayward en Amoné le Roux neem op 14 Augustus 2019 aan die Super 12 Algemene Kennis te Laerskool Pietersburg-Oos deel. Samies hou styf duim vas!

FLINKDINK 201903 - 08 - 2019

Flinkdink 2019 was beslis 'n hoogtepunt en ons Samies was op hul stukke!
Baie dankie aan al ons maats wat so hard gewerk het en voorberei het vir die geleentheid. Die uitslae is as volg:
Beste span: Alri Rossouw & Amoné Meyer
Eerste plek: Nicolette Hayward
Tweede plek: Mienke Engelbrecht
Derde plek: Alri Rossouw

Baie dankie aan Liané Engelbrecht wat die aand gelei het en die gehoor vermaak het met haar monoloog. Juffrou Susan Brits het haar goed van haar taak gekwyt as aanbieder! n Groot dank en waardering aan al ons personeel en in besonder juf. Mariska Botha vir al die reëlings.

PRYSUITDELING 201810 - 11 - 2018

Baie geluk aan die volgende Samies!  Ons is baie trots op julle!

DUX LEERLING : Kyla van der Walt
SPORTDOGTER : Caylen Burger 
SPORTSEUN : Heinrich J van Vuuren  / Divan Fuller
KULTUURDOGTER : Amone  Meyer
KULTUURSEUN :  Biaan Venter
VEELSYDIGSTE LEERLING :  Caylen Burger
SAAMTREKKER VAN DIE JAAR : Annie van der Colff

 DUX LEERLING:   Kyla van der Walt


SPORTDOGTER : Caylen Burger


SPORTSEUN : Heinrich J van Vuuren  / Divan Fuller


KULTUURDOGTER : Amone  Meyer


KULTUURSEUN :  Biaan Venter


VEELSYDIGSTE LEERLING :  Caylen Burger

 

SAAMTREKKER VAN DIE JAAR : Annie van der Colff

 

 

Heronderrig- 2019

BELEIDSFASES CAPS 1

BELEID  :  INTERMEDIêRE- EN SENIOR FASE

1.         INLEIDING

- Wie sluit die Intermediêre fase in:

Die leerders van Gr 4 – 6 vorm die Intermediêre Fase van die skool.  Die fase duur normaalweg 5 jaar, en leerders tussen die ouderdomme 8+ en 12+ word hier aangetref.
Hierdie fase word as ‘n eenheid beskou en nie as losstaande grade nie.
Senior Fase sluit Gr 7,8 en 9 in.

2.  NASIONALE BELEIDSVERKLARING (NBV)

     KURRIKULUM EN ASSESSERINGS BELEIDSVERKLARING (CAPS)

Jou leerders sal uit gesinne en gemeenskappe kom wat op allerlei maniere deur Suid-Afrika se verlede beïnvloed is.  Hulle sal verskeie idees hê oor die loopbane wat hulle in die toekoms wil volg, en oor die tipe samelewing waarin hulle wou woon.

Die NBV Gr R-12 gee uiting aan kennis , vaardighede en waardes wat in Suid Afrikaanse skole geleer kan word.  Die kurrikulum poog om te verseker dat leerders kennis verwerf en toepas sodat dit waarde toevoeg tot hul lewens.

Die Nasionale kurrikulumverklaring het ten doel om:

 • Leerders toe te rus, ongeag hul sosio-ekonomiese agtergrond, met kennis, vaardighede en waardes om `n betekenisvolle bydrae te lewer in die samelewing.
 • Voor te berei vir verdere onderrig.

Die Nasionale kurrikulumverklaring is gebasseer op volgende beginsels.

 • Sosiale transformasie: Opvoedkundige geleenthede vir alle sektore van bevolking.
 • Aktiewe en kritiese leer.
 • Hoë standaard van kennis en vaardighede.
 • Progressie: Toon grade van groei en word meer kompleks.
 • Menseregte, Inklusiwiteit, Omgewings-en sosiale verantwoordelikheid.
 • Inheemse kennis word erken en gerespekteer.
 • Geloofwaardigheid, kwaliteit en effektiwiteit:  Voorsien onderrig wat kan vergelyk met die van ander lande.

Die Nasionale kurrikulumverklaring poog om leerders te ontwikkel wat:

 • Probleme kan identifiseer en oplos en besluite te neem deur krities en kreatief te dink.
 • Effektief werk as individue en ook in `n span.
 • Wat onafhanklik is en aktiwiteite verantwoordelik en effektief kan bestuur.
 • Wat inligting kan versamel,  analiseer, organiseer en krities evalueer.
 • Wat effektief kan kommunikeer d.m.v. visuele, simboliese en/of taalvaardighede.
 • Wat wetenskap en tegnologie effektief gebruik en steeds verantwoordelik is t.o.v. die omgewing en die gesondheid van ander.
 • Wat demonstreer en verstaan probleme binne konteks opgelos word.  

Inklusiwiteit:

In die onderwysstelsel is ons baie bewus van die verskillende behoeftes van leerders.  Die sleutel tot inklusiwiteit is die ondersteuning van die skool gemeenskap.  Om ongelykhede in die klaskamer aan te spreek moet die onderwyser verskillende kurrikulum  strategië gebruik soos in die Departement van Basiese Onderwys se gids Inclusive Teaching and Learning (2010)

Vakke:
Die Intermediêre fase-kurrikulum bestaan uit die volgende vakke:

 • Tale:  Afrikaans eerste taal
  Engels tweede taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe
 • Lewensvaardighede
 • Bybelonderrig
 • Rekenaar gesteunde onderrig

 

TYDSTOEKENNING VIR vakke IN DIE INTERMEDIêRE FASE

Leerarea

Tyd  URE

Afrikaans
Engels
Wiskunde
Natuurwetenskap
Sosiale wetenskap
Lewensvaardighede
Bybel
Rekenaar gesteunde onderrig

6
5
6
3,5
3
4
0,5
1

‘n Skoolweek bestaan uit 5 dae met 11 periodes elk.  Elke periode is ongeveer 30 minute lank.  Voorsiening word gemaak vir een saal periode per week asook ‘n voogperiode van Maandag tot Vrydag voor eerste pouse.  Daar is ook twee pouses per dag na die voogperiode en sewende periode.

 

 

  kindermusik

 

: ARGIEF - AKADEMIE_2018 :