fotoalbums
kontak ons
  • GEDAGTE
  • ALGEMEEN
  • PRET
  • ADMIN
GEDAGTE VIR ONS
“WAT SOU JESUS DOEN?”

MARKUS 7:7-8

“Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas.”

Vandag se oordenking kyk weer na Jesus se aanhaling uit die boek Jesaja. Dit is dikwels moeilik om te onderskei tussen die leerstellings van mense en die leerstellings van God. Almal maak daarop aanspraak dat hulle die Bybel reg verstaan en toepas. Die gebod van God is om lief te hê – iets waaraan die oorleweringe van mense hulle glad nie steur nie (ek ook nie kán steur nie). Jesus sê dat hierdie oorleweringe niks help nie. Dit bring nie die mens se hart nader aan God nie. Dit sus hom slegs in sy onkunde.
Mense is baie meer gemoeid om hul eie instellings en leerstellings in stand te hou as om God s’n te volg. Jesus se dissipels breek egter hiervan weg.

Dissipels sê nooit: “maar ons doen dit dan nog altyd só” nie. Hulle ê eerder: “Wat sou Jesus doen? Wat het Jesus geleer? Is di twat hier gebeur getrou aan die persoon en karakter van Jesus?”

AMEN

 

"EK IS BLY" - Pdf.

GEDAGTE : ARGIEF - 3
HEILIGE KOEIE
MARKUS 7:9

“Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God opsy te skuiwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou.”

Wanneer ‘n mens se hart vasberade is om sy eie ding te doen, kan hy die kunstige toertjies uithaal om God se woorde só te verdraai dat dit hom pas. Op hierdie manier annekseer mense graag God vir hul eie denominasie, hul eie ras, hul eie planne (veral ook politiek), en hul eie begeertes.
Die mens kerf sy argumente op verstommende wyses – net om God te ignoreer en sy eie ding te doen. Hoekom doen ons dit? Dit is sekerlik nie om God te flous nie, want Hy kan deur niemand geflous word nie. Doen ons dit om onsself te flous, om ons eie gewete te sus en “redes” te vind hoekom ons nie aan Gd gehoorsaam hoef te wees nie?
Vader, watter heilige koeie is daar in my lewe – dinge wat ek kunstig aanwend om u gebod opsy te skuif? Ek wil niks in stand hou wat nie van U is nie.

AMEN


 

“EK BID OOK EN LEES OOK MY BYBEL”

MARKUS 7:6

“Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af.”

In Markus 7 haal Jesus uit die boek Jesaja aan. Dit is die kern van mense-godsdiens- presies die teenoorgestelde van dit waarna Jesus verlang.

Godsdiens maak baie van lippetaal. Ons sê die regte goed en doen op die oog af die regte goed, maar ons harte is ver van God af. Ons gaan kerk toe, maar doen ons eie ding. Ons word gekies vir die kerkraad, maar nie deur God nie. Ons gee aandag aan alles behalwe dit wat God regtig wil hê – die gehoorsaamheid en liefde van ons harte.

Mense is gou om te sê: “Ek bid ook en lees ook my Bybel” sonder enige intensie om aan God gehoorsaam te wees. God, wat alles sien en van alles weet, verag hierdie sort godsdiens.

Ware aanbidding kon uit ‘n lewe wat aan God gewy is deur gehoorsaamheid. Dit is die enigste vorm van aanbidding wat vir God aanneemlik is. Enigiets anders is ‘n valse vertoon.

AMEN

 

BOU REG
MATTEUS 7:26-27

“Elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die stortreën het geval, vloedwaters het afgekom, winde het teen daardie huis gewaai en daaraan geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes.”

Jesus sê: “Vriende, hierdie lewe is dramaties. Die storms sal daar wees. Geen lewe is daarvan gevrywaar nie. Ek is nie hier om julle uit al die lewenstorms te red nie, maar om julle te midde van die storms vas te laat staan.
“Luister na my raad. Moenie net hoor wat Ek sê nie. Dóén wat Ek sê. Dit vestig ‘n fondasie en karakter in jou lewe wat enige storm sal deurstaan. Maar as julle net hoor en nie dóén nie, sal julle ‘n vals gevoel van veiligheid ontwikkel.

 

Wanneer die storms van die lewe dan wel teen jou aanstorm, sal jy plat val soos ‘n doekpoeding. Daar sal net wonde en verwoesting oorbly.”
Moenie bid vir die verdwyning van storms nie. Kies eerder om getrou en gehoorsaam te wees. Dit is Jesus se raad aan jou. Jesus se krag word juis te midde van storms geopenbaar.

AMEN

Vita-AMP12 - 09 - 2018

Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie

Johan Smith

Ek weet nie van jou nie, maar oor die algemeen is dit lekker as mense van jou hou. Min mense kry bevrediging daaruit dat mense nie van hulle hou nie. Dis egter die lewe: daar is mense wat nie van jou hou nie en daar is mense wat van jou hou. Dink oor jouself: dieselfde geld vir jou – daar is mense van wie jy meer hou as ander. Dis normaal.

Net so gebeur dit in ‘n gesin elke dag: die huis, maak nie saak of hy dalk ses slaapkamers het nie, voel net te klein vir die vier of vyf mense wat daarbinne bly en saamleef. Kinders raak vir niks, of dalk vir baie min, dikmond en kwaad – vir hulself, vir mekaar en vir pa en ma. Dis veral as hulle ‘n duidelike “nee” kry van pa of ma wat die intensiteit van die ongelukkigheid toeneem en selfs tot uitbarstings kan lei. Pa en ma, leer asseblief, daar is ‘n woord vir die uitbarstings en ongelukkigheid. Jy noem dit MANIPULASIE.

Daar is nie werklike pyn nie. Daar is geen beskadiging aan jou kind nie al tree hulle op asof hulle wêreld sopas in duie gestort het. Hoe jy nou gaan reageer, is baie belangrik vir jou kind se toekoms en karaktervorming. Bly kalm, bly rustig en moenie aan die gil of skreeu gaan nie. Moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie (soos vir Josua in die Bybel gesê is) en stand your ground. Jou kind is besig met ‘n baie normale oefening: hulle toets jou grense en dis normaal. Jy, aan die anderkant, is besig om hulle grense te leer ter wille van hulle karakter in die toekoms – ‘n broodnodige oefening as deel van gesonde en verantwoordelike ouerskap.

So, weereens, raak rustig en kalm, en bly by jou reëlings en grense wat jy gestel het. Jou kind gaan jou duidelik laat probeer verstaan jy is ‘n “swak ouer” en dat hulle eintlik ander en beter ouers verdien (“…maar Gert se pa…….. en Susan se ma…”). Dis die tye wat jy eerder na binne moet glimlag en hierdie hele gebeurtenis as deel van die uitdagende ouerskapreis moet sien en hanteer.

Die belangrike waarheid: jou kind gaan nie altyd van jou nie. Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie. Vra elke ander ouer in jou vriendekring of hulle hiermee kan assosieer. Jy sal ‘n oorweldigende, verrassende JA as antwoord kry.
Te veel ouers gee in en gee toe. Te veel ouers val vir die manipulasie. Die nare gevolg is dat ‘n selfsugtige, narsistiese, selfgerigte brat gekweek word en die lewe ingestuur word. Jy weet van beter. Doen jou kind die guns en glimlag na binne, bly kalm en rustig en gaan aan met jou lewe.

Wie het gesê ouerskap is ‘n gewildheidskompetisie?

 

Die grootste siekte vandag

Johan Smith

Siekte is nooit ‘n lekker ding nie. Siekte is nooit ‘n mooi ding nie. Siekte is vir niemand lekker nie. Dit affekteer die siek persoon en almal om hom. Siekte vra baie keer doktersbehandeling. Gereeld is medisyne nodig om ontslae te raak van siekte. Wel, nog nooit was daar in die geskiedenis so ‘n terminale, ernstige siekte onder jongmense in die wêreld vandag as die siektetoestand INSTANT GRATIFICATION nie.

Die gemors met die siekte is dat dit lekker lyk met die eerste oogopslag. Die gevolge vir ‘n jongmens is doodgewoon lekker – altans so dink hulle. Dit is mos lekker om net jou vingers te klap en pa of ma spring. Dis mos lekker om altyd jou sin te kry. Dit is mos lekker om te manipuleer met ‘n pynuitdrukking-gesiggie en pa of ma spring in en help en red. Dit is mos lekker om die nuutste en die vinnigste te wil hê en dit val in jou skoot. Heerlike korttermyn gevolge wat die jongmens dadelik lekker laat voel. Ongelukkig net vir ‘n baie kort rukkie!

Wel, soos die instant gratification aanhou en pa en ma aanhou “ja” sê, word dit ‘n gedragspatroon, ‘n gewoonte, ‘n leefwyse. Die kind kry die boodskap: dis hoe die lewe werk. Ek klap my vingers en almal spring. Die lewe draai om hom of haar. Die nuwe drie-eenheid, me, myself and I  word gevoed. Dis oneindig hartseer, want dis om ‘n kind groot te maak vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Huwelike gaan uitmekaar val as gevolg van die vals illusie oor die lewe. Jou kind gaan by die werk afgedank word omdat die baas nie die selfgerigte ego’tjie verder gaan voed of duld nie.
Liewe ouer, leer weer die woord: NEE!  Doen jouself en jou kind die guns en gebruik die woord NEE meer gereeld. Dis hoe die werklike lewe lyk wat vir jou kind wag. Hou op om jou kind voor te berei vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Leer jou kind om nie ‘n slagoffer te wees nie, maar verantwoordelikheid van negatiewe gedrag te aanvaar. Hou op om jou kind te red! Jy hoef nie ‘n doktersafspraak te maak nie. Die medikasie is gratis soos jy die “voorskrif” hier lees.
Dit vra egter dapper ouerskap. Niemand het ooit gesê dit gaan maklik wees nie. Dis tyd dat die generasie streng kinders die regte medisyne kry ter wille van hulle eie gesonde toekoms. Seën jou kind deur ‘n baie liefdevolle en streng ouer te wees.  Seën jou kind en gebruik die woord NEE baie meer. Seën jou kind en leer hulle om deur pyn en teleurstelling te werk in plaas van hulle elke keer te red.
‘n Generasie bang ouers en ‘n generasie streng kinders is besig om doelgerig te werk aan ernstige gevolge oor tyd as gevolg van hierdie terminale siekte wat ons noem instant gratificationPa en ma, jy is die dokter in die geval. Jy hou die sleutel in jou hand wat jou kind se toekoms aanbetref. Maak jou kind groot vir die regte wêreld……….anders wag daar groot pyn en ontnugtering.

 

Wie is VitaAmp?

VitaAmp is 'n nie-winsgewende organisasie wat 'n hart en passie het vir ouers, leiers, onderwysers en jongmense.  Die doel is om hierdie groepe onderskeidelik weer te leer dat die lewe voluit gelewe moet word soos Jesus dit bedoel het in John 10:10, "Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het."
Besoek ons webwerf:
www.VitaAmp.org

Kontak VitaAmp:
info@VitaAmp.org
082 457 4696
Die lewe is soos . . .

My kind, die lewe is soos 'n Comrades marathon...

Onlangs het ons weer vasgenael gesit en kyk voor die TV na die jaarlikse Comrades marathon. Ons seun het vir die derde keer deelgeneem. Vir langer as 9 ure het ons, as ouers gebid en gekyk, totdat hy oor die eindstreep hardloop, nogal met 'n breë glimlag! Hy het sopas 'n uitdagende en moeilike wedloop voltooi en het nog krag gehad vir 'n glimlag - nog meer rede om hom te "applaud"!

Dit het my daaraan laat dink dat 'n mens vir jou kinders moet leer dat die lewe soos 'n lang wedloop is. In Hebreërs 12:1-3 lees ons van die wedloop van die lewe. Die belangrikste in hierdie wedloop is dat ons ons oog moet vestig op Jesus. Leer jou kinders dat hulle altyd vir Jesus voor oë moet hou. As dinge moeilik raak, dink aan Jesus wat vir jou wag by die eindstreep.

In die Comrades is voorbereiding en gereelde oefening noodsaaklik. Jou kind se voorbereiding op die wedloop vir die lewe begin reeds in die baarmoeder. Bid gereeld vir jou ongebore baba. In die kleuter-stadium vertel vir jou kind van die Here, lees vir hom Bybel en bid saam met hom. in hierdie tyd is jou voorbeeld ook vir jou kind belangrik. Leef jy jou Chistenskap prakties uit? Hoe hanteer jy moeilike tye in jou lewenswedloop? Dit is ook belangrik dat jy voortdurend bid dat jou kind Jesus sal volg.

In Hebreers 12:1 lees ons van die skare geloofsgetuies wat ons rondom het. In ons kinders se lewe moet ons diegene wees wat hulle aanmoedig as ons sien dat hulle moeg word en uitsak. Ons moet hulle ook leer om aanmoedigers vir hulle vriende te wees - dat hulle hul vriende ook in hulle geestelike groei moet bemoedig en ondersteun.

My seun vertel ons dat die kameraadskap gedurende die Comrades vir hom deur die wedloop gedra het. Leer jou kinders om in hulle lewenswedloop die regte vriende te kies: kamerade in Christus wat saam die lewenswedloop hardloop.

Op die Comrades-roete is daar oppe en affe. Jy moet jou ook voorberei op die opdraandes in die lewe. As dit moeilik gaan, kan jy miskien stadiger hardloop of dalk stap, maar moenie tou opgooi nie. Moenie ingryp en jou kind se lewe namens hom probeer leef as dit moeilik gaan nie. Moeilike tye kweek karakter!

Dit was vir my so snaaks om te hoor dat my seun gedurende die Comrades gereeld gestop het om 'n gekookte aartappel te eet! Net soos Comrades atlete voor die resies en tydens die resies die regte voedsel inneem, moet jy ook sorg dat jou kind die regte geestelike voedsel inneem. Blootstelling aan geestelike musiek, boeke en kerk is baie belangrik.

Na voltooiing van die Comrades, kry atlete 'n kosbare medalje. Herinner jou kind gereeld daaraan dat dat as hy die geestelike wedloop voltooi, daar ‘n hemelse prys op hom/haar wag.n, Eugene Marais, Heinrich Janse van Vuuren en Rooney de Sousa.

Helena Smith

WAT KAN ONS LEWE VERANDER? - GEBED!
 

Mamma’s, jy word genooi om deel te word van ‘n biddende groep. Elke Vrydagoggend. 07:30, in die personeelkamer. Ons het ‘n gebedsboek waarin kinders, ouers en personeel enige versoeke mag skryf.

Kom beleef die krag van gebed!

 

 

GEBEDSGROEP, SVJ - SAMIES VIR JESUS

 

PRYSUITDELING 201810 - 11 - 2018

Baie geluk aan die volgende Samies!  Ons is baie trots op julle!

DUX LEERLING : Kyla van der Walt
SPORTDOGTER : Caylen Burger 
SPORTSEUN : Heinrich J van Vuuren  / Divan Fuller
KULTUURDOGTER : Amone  Meyer
KULTUURSEUN :  Biaan Venter
VEELSYDIGSTE LEERLING :  Caylen Burger
SAAMTREKKER VAN DIE JAAR : Annie van der Colff

 DUX LEERLING:   Kyla van der Walt


SPORTDOGTER : Caylen Burger


SPORTSEUN : Heinrich J van Vuuren  / Divan Fuller


KULTUURDOGTER : Amone  Meyer


KULTUURSEUN :  Biaan Venter


VEELSYDIGSTE LEERLING :  Caylen Burger

 

SAAMTREKKER VAN DIE JAAR : Annie van der Colff

 

R200 FONDSINSAMELING26 - 10 2018

LOODS VAN R200 FONDSINSAMELING

Ons is baie opgewonde oor 'n splinternuwe projek in NW en dis alles hier by Laerskool Saamtrek! 35 Plaaslike besighede vat hande saam met ons om vir u afslag te bied. REUSE BESPARING!!

Die boekie is te koop @ R200 per boekie en bied meer as R3500 se afslagwaarde. Te koop by die skool en by Saamtrek leerders. Ons bied dit aan u in samewerking met #DreamBigcompanysa.

TOETS EN EKSAMENROOSTERS 12 - 10 - 2018

> 16 NOVEMBER – 4 DESEMBER 2018

VRYDAG

16 NOVEMBER

EBW net vir Gr. 7

MAANDAG

19 NOVEMBER

TEGN net vir Gr. 7      

DINSDAG

20 NOVMEBER

SK net vir Gr. 7

DONDERDAG

22 NOVEMBER

AFR (HL) (P3) Gr. 4 – 7
(Stelwerk)

VRYDAG

23 NOVEMBER

LV vir Gr. 4 – 6 
LO vir Gr. 7

MAANDAG

26 NOVEMBER

WISK vir Gr. 4 - 7

DINSDAG

27 NOVEMBER

ENG (P2) vir Gr. 4 – 7
(Language + Comprehension)

WOENSDAG

28 NOVEMBER

SW vir Gr. 4 – 7
(Geskiedenis)

DONDERDAG

29 NOVEMBER

ENG (P3) vir Gr. 4 – 7
(Creative Writing)

VRYDAG

30 NOVEMBER

NW + TEGN vir Gr. 4 – 6
NW vir Gr. 7

MAANDAG

3 DESEMBER

AFR (P2) vir Gr. 4 – 7
(Taalleer)

DINSDAG

4 DESEMBER

SW vir Gr. 4 – 7
(Aardrykskunde)

 

EKSAMENROOSTER.NOV.2018.pdf

 

Eksamenwer Gr 4 Eksamenwer Gr 5 Eksamenwer Gr 6 Eksamenwer Gr 7

 

SOMME20 - 10 - 2018

SLIMKOP NA DUBAI MET SOMME!

Chris Louw,  'n graad 2 leerder aan Laerskool Saamtrek het 'n silwer medalje verwerf tydens die Internasionale Abakus Wiskunde kompetisie op 30 September 2018 te Johannesburg.  Met hierdie prestasie verteenwoordig hy Suid-Afrika in 2019 in Dubai. 

Laerskool Saamtrek is baie trots op die slimkop.

 

LEERDERRAAD 201824 - 09 - 2018
Baie geluk aan die volgende Gr.7- leerders wat gekies is vir die 2018 Saamtrek leerderraad.  Ons is trots op elkeen van julle!

HOOFDOGTER & HOOFSEUN : 
KYLA VAN DER WALT & WIAN CALITZ

O/HOOFDOGTER & O/HOOFSEUN: 
ANNIE VAN DER COLFF & KOOS KLEYNHANS

LEERDERRAAD:

BARKHUIZEN ANITA
BURGER CAYLEN
CLAASSEN JOHANé
COETZEE MIA
DE JAGER ISABEL
DITHEJANE KATLEGO
DUMINY DIANé
ERASMUS JULISKA
HAVENGA ELNERIE
KRUGER CAITLIN
MALEFO RENEILWE
MORGAN KAYLIN
MOSTERT ANéL
NAUDé CLARISSA-BELLE
OOSTHUIZEN EULALIE
SCHULENBURG DOMINIQUE
SCHUTTE CHANéL
VISAGIE SUHANé

BEKKER MICHIEL
BOONZAAIER HENK
BROODRYK ZANDER
CILLIERS SAREL
CLAYTON WRIGHT
DES FONTAINE MARK
DREYER MARCO
FULLER DIVAN
FULLER HENRY
JANSE VAN VUUREN HEIN
JOUBERT WéHAN
MARAIS EUGENE
MEYER RIKUS
PRETORIUS DUAN
SLABBERT FRANCO
TAUTE ANDRé
VAN DER MERWE REINARD
VENTER BIAAN

67 minute uitreik14 - 06 - 2018

Saamtrek gee om! As deel van ons 67 minute uitreik vir 2018 ondersteun ons die Klerksdorp Community Centre. Hierdie instansie is sedert 2013 betrokke met die versorging en ondersteuning van ouer mense. Hul bied weekliks sopkombuise aan met baie min bronne tot hul beskikking.  Ons graad 4 leerders samel tans sop in. 

MY SCHOOL18 - 05 - 2018

"My School" kaart

Sluit aan by "My School" en ondersteun Laerskool Saamtrek elke keer wat u die kaart gebruik. Dit kos u niks, elke keer wat u die kaart gebruik word 'n bydrae aan die skool gemaak. Besoek BRONNE - MEDIA vir die aansoekvorm. Voltooi asseblief en gee dit by die skool af of e-pos dit direk na finans@saamtrek.co.za. U kan die kaart in Klerksdorp gebruik by Engen, Woolworths, Supa Quick, Waltons en Flight Centre.
Baie dankie dat u ons hande sterk maak!

Aansoekvorm

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING17 - 05 - 2018

Neem asseblief kennis dat die skool ‘n bemarker aangestel het om kommunikasie en projekte te koördineer. Mev. Petru Myburg is nou deel van ons span en u kan haar direk kontak by die kantoor of ‘n e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com

Kommunikasiekanale:

Die skool se Communicator word steeds bestuur en daaglikse kommunikasie, uitslae en belangrike kennisgewings gaan steeds deur die sisteem bestuur word.

Die Awsum App is in werking en u kan foto’s en dokumente daar aftrek.

Indien u nie die communicator op u rekenaar of selfoon het nie, laai dit af op www.school-communicator.com/downloads. Kies Suid –Afrika , dan Laerskool Saamtrek en volg die instruksies. Skakel asb. u kennisgewing funksie op u foon aan.
Hou gerus ons facebookblad dop vir foto’s en nuus .

 

As u iets wil deel:

Indien u foto’s, videos of inligting met die skool wil deel kan u dit per e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com of whatsapp na 0844680911/0834070322. Volledige inligting moet asseblief saam gestuur word soos bv. naam, span, wedstryd, datum, plek, kultuuraktiwiteit. Ons kan nie by alle spanne altyd wees nie en u betrokkenheid word opreg waardeer. Neem asseblief in ag dat ons nie alles kan plaas nie.

 

Aanlyn nuus

Laerskool Saamtrek is nou ook deel van die opwindende aanlyn nuusblad awsumnews@tiemedia.co.za. Gaan loer gerus wat daar gebeur.
awesum.co.za
Groete

Mnr. P. Visagie
Hoof

HELPENDE HAND16 - 05 - 2018

HELPENDE HAND BESOEK GR. 1 SAMIES

Helpende Hand en Adam Tas het die Gr.1-klassies bederf met boekies
om te lees.  Baie dankie julle!

WATERPROJEK16 - 05 - 2018

GR.7-WATERPROJEK

Met die droogte en waterskaarste in die Kaap, het die Gr.7's 5 liter bottels water ingesamel vir die Kaap.  Hier oorhandig Annie, Isabel, Henk en Wian die water aan Discovery, wat dit na die Kaap sou vervoer.

DANKIE

DANKIE, DANKIE, DANKIE! Met hierdie besondere woorde van dankbaarheid, kan ons as skool nie anders as om ons blydskap te betoon, vir die genade en voorregte wat ons as skool so mildelik uit die Hemelse Vader se hand ontvang op ‘n daaglikse basis nie.  Dit gaan voorwaar uiters goed met ons skool en met ons leerders.  Ons kan nie anders, as om te getuig, dat ons beslis geseën is.

Dankie aan elke ouer, leerder, personeellid, vriend en kennis van die skool, vir u bydrae om hierdie skool in ‘n instansie van uitnemendheid te omskep op alle terreine, akademies, kultureel en op die sportveld.

Hartlik welkom weer met die aanbreek van die 2018 skooljaar.  Aan elkeen van u as ouers en leerlinge wil ons as personeel en beheerliggaam van Laerskool Saamtrek u alle seënwense toewens vir hierdie nuwe jaar.  Ons hoop van harte dat u verbintenis met die skool iets besonder sal inhou vir u en u kind.

In besonder ‘n warm en hartlike welkom aan al ons nuwe leerlinge by Laerskool Saamtrek, so ook aan ons nuwe Gr. RR, R en 1 leerlinge en ouers by die skool.  Ons glo u is reeds tuis en baie gelukkig by u nuwe skool.

Wees positief oor u skool, ondersteun waar u kan, wees betrokke sover moontlik.  Maar die belangrikste, u is hierdie skool se beste en sterkste bemarkingsmiddel, praat positief oor alles wat gebeur.  Hier by Saamtrek beskik ons oor ‘n oopdeur beleid, en help ons graag waar ons kan.

Mag u en u familie net God se rykste seën en genade ontvang hierdie jaar.  Mag u Sy liefdevolle arms wat u toevou in liefde, voel en waardeer.

EERSTE SKOOLDAG24 - 01 - 2018

PERSONALIA22 - 01 - 2018

Ons is onglooflik opgewonde oor die nuwe toevoegings tot die personeelkorps in 2018.  Die volgende uiters bekwame en ervare personeel het aangesluit by Laerskool Saamtrek vir die nuwe akademiese jaar. 
Me. Jana van Niekerk – Gr.2 en Me. Thalia Nel – Gr. 6 (Afrikaans).  Ook ‘n hartlike welkom aan Surrae Hanekom wat by ons aansluit as ‘n student vir die jaar.
Ons sien voorwaar uit na hulle betrokkenheid by ons skool, waar hulle met hulle ervaring en bevoegdheid net waarde kan toevoeg tot elkeen van ons leerlinge.

AWSUM APP12 - 10 - 2017

Die skool sal voortaan gebruik maak van die “Awsum App”.  Hierdie toepassing kan op u selfoon afgelaai word via u “app store”.  Dit kan op enige selfoon gelaai en gebruik word.  Die instruksies vir die gebruik van die “toep” is uiters gebruikersvriendelik. Ons is reeds aan die werk om die “toep” te laai met soveel as moontlik inligting vir u gerief.  Die doel van die ”toep” is dat dit ‘n maklike toeganklike bron van inligting is vir alle Laerskool Saamtrek gesinne.

Die “toep” bied selfs toegang aan alle gebruikers tot diensteverskaffers in ons stad.  As ek as gebruiker vinnig ‘n loodgieter, dokter of selfs ‘n wegneemete benodig het, dan raadpleeg ek die “toep” vir kontakbesonderhede.  Adverteerders op die “toep” sal beslis meer bekend wees aan die gemeenskap van Klerksdorp en Laerskool Saamtrek as die nie adverteerders.  Die koste aan die advertensie kan verkry word van Michelle Rheeder of Oom Fanie Els by Laerskool Saamtrek.  Die koste aan hierdie advertensie is selfs minder as die uitroepkoste wat deur diensteverskaffers as tarief aangied word.  Kontak hulle asb. vir hierdie wonderlike geleentheid.

KOERANT ADVERTENSIE2018
Inligting: pdf
   
AansoekVorm: pdf

Plaas jou advertensie van jou besigheid in Saamtrek se koerantjie – Junie en November 2017 uitgawe.
Vir verdere inligting Sharon@saamtrek.co.za

ondersteunersdrag2018

Nou beskikbaar. Die  klere kan by skool besigtig en aangepas word vanaf 9 Februarie. Daar sal ook aan alle leerders bestelvorms huistoe gestuur word. Ondersteun u kind hierdie jaar in u eie Saamtrek ondersteuners drag. Ons bloed is rooi.

Ondersteunersdrag kennisgewing Ondersteunersdrag Bestelvorm

 

 

 

 

 

 

BOEKIE KOMPETISIE17 - 11 - 2018

Dream Big boekie kompetisie Wenners

UITSLAE VAN MAAND 1:

Dream Big boekies - ons top verkopers tot en met Vrydag 9 November!
Ronnie Fraser, Danielle Schulenburg, Kyla v.d. Walt en Lawrence Botes het almal al meer as 10 boekies verkoop. Lawrence het al 13 verkoop!

Hulle wen almal Ster Kinekor fliekkaartjies geborg deur @MuggBean en @MilkyLaneMatlosanaMall.

Baie dankie aan ons borge.

Wenklas - maand 1 - Gr. 7/3

Leerders wat 5 boekies verkoop het:

Sloan van Wyk – Gr. RR2

Tshego Machoangchoeng - Gr. 2/1

Télan Rodriques – Gr. 2/5

Marcu van Wyk - Gr. 3/2

Fabiana H. de Andrade - Gr. 3/3

Alicia Viljoen – Gr. 4/2

Miné Lotter – Gr. 4/3

Marolene Havenga – Gr. 6/1

Elnerie Havenga – Gr. 7/2

Michelle Hattingh Gr. 7/3

 

GR 7 AFLUITING BY SUN CITY02 - 11 - 2018

Die Graad 7-klasse het op 31 Oktober 2018 reeds vroeg die oggend, baie opgewonde na Sun City vertrek vir hul afsluiting. Die leerders het die dag by die Valley of the Waves ten volle geniet en lekker saam gekuier en geswem.

Baie dankie aan elke ouer wat dit vir hulle moontlik gemaak het om Sun City toe te gaan en.... baie dankie vir al die bederf kospakkies wat met soveel liefde gepak is met sakgeldjies. Dit was 'n baie spesiale uitstappie!

Dankie Graad 7's vir goeie samewerking! Nou begin ons hard werk en voorberei vir die eksamen! Baie sterkte Graad 7-personeel.

SAMIES GEE OM20 - 10 - 2018

 Oktober is kanker maand en hier by Saamtrek ondersteun ons die projek!

Ons het oor die volgende paar weke elke Vrydag iets spesiaal wat ons aanbied.

 

KANKER STAP - 3 Nov

Dit was vir die Samies 'n besonderse voorreg om tydens die Kanker Stap op Saterdag, 3 November 2018 te Hoërskool Wesvalia 'n kort program aan te bied vir die "Cansa Survivors".  Ons het hulle heerlik vermaak met lekker-lag gedigte en sang.

 

CRAZY SOCKS - 12 Oktober

Op 12 Oktober het ons afgeskop met "Crazy Socks". Leerders en onderwysers was baie oorspronklik en kreatief!  Leerders het ou klere wat nie meer gedra word nie geskenk, en sal dit later die maand aan 'n organisasie oorhandig.

Baie dankie Samies vir al jul skenkings!

 

SILWERMUNTLEGGING - 19 Oktober

Op Vrydag, 19 Oktober is daar 'n silwer muntlegging gedoen ten bate van CANSA!

Baie dankie vir elke bydra Saamtrek!

 

PIENKDAG - 26 Oktober

PIENKMAAND - OKTOBER

Op Vrydag, 26 Oktober is Pienkdag gehou by Saamtrek. Leerlinge het Samiedrag aangehad en ietsie pienk gedra! Hermien Broodryk (CANSA), Gloria du Plessis en Anna Fritz (Hospice) het al die klere ontvang.

Die ou klere is op die rugbyveld in 'n vorm van die CANSA-strikkie uitgêle. Baie dankie aan al die Saamtrekkers wat so 'n groot hoeveelheid klere bygedra het!

Ons sluit PIENK-MAAND af op 3-4 November, waar die leerders saam met hulle ouers by Wesvalia kan gaan deelneem aan die CANSA-stap. Dit begin om 18:00 op Saterdag, 3 November 2018 en eindig op Sondag, 4 November 2018 om 06:00 die oggend.

 

OMKEERDAG 20 - 10 - 2018

Op Vrydag, 19 Oktober het die Gr.7 Samies die onderwysers uitgedaag om soos skoolkinders aan te trek, en hulle soos die onderwysers! 

Dankie Gr.7's vir oulike inisiatief!  Dit was soveel pret!

SAAMTREK GHOLFDAG20 - 10 - 2018

SAAMTREK GHOLFDAG TE ORKNEY GHOLFBAAN

BAIE DANKIE AAN ELKEEN WAT SAAMTREK SE GHOLFDAG-PROJEK ONDERSTEUN HET EN 'N BYDRAE GELEWER HET OM VAN DIE DAG 'N GROOT SUKSES TE MAAK!  SAAMTREK WAARDEER ELKEEN VAN JULLE, EN hoop dat elke speler met ‘n prys kon huistoe gaan en DIE DAG SAAM ONS GENIET HET!!

Saamtrek Groete.

LIEDJIEFEES 201828 - 09 - 2018
GR 7.1 SOKKIE EN "COLOUR FEST"07 - 09 - 2018

Op Woensdag, 5 September het die Gr.7.1 hul Lentesokkie aangebied vir Gr.6 & 7.  Daar was eers 'n kleurfees en daarna het hulle heerlik gedans en gekuier.

Dankie aan al die  Gr 7.1- ouers vir al jul hulp en voorbereiding om die sokkie vir die leerders 'n onvergeetlike aand te maak.

MARKDAG04 - 09 - 2018

DERDE KWARTAAL WENNERS: Vrydag, 31 Augustus

BESTE PLAKKAAT:
A20: De Wyk(Gr. 3.1) & Ismé Pretorius (Gr.5.4) – ‘Drink-n-Ding’

BESTE NAAM VAN STALLETJIE:
A21: Miné Ernst (Gr.1.4)& Wian Maritz(Gr.1.2) – ‘Speen ‘n kalfie’

BESTE STALLETJIE:
GR. 1-3: A22: Bertie Roux (Gr.1.3) – ‘Hang-man’
GR. 4-5: B3: Wandré Venter (Gr. 5.1) – ‘Venter – Derby’ (met sy houtperde)
GR. 6: C4: FP (Gr.6.3) & Rikus Strauss (Gr. 3.4) – ‘Koue Rillings’

GEWILDSTE STALLETJIE:
B16: Durinda Harmse (Gr.5.4) – ‘Meel-bom Pret!’
(Hulp) Taylynn van der Merwe – (Gr.5.4)

OORSPRONKLIKSTE STALLETJIE:
A6: Leona Oosthuizen (Gr.2.1) – ‘Inni Koppi’(Plante in herwinde houers)

HOEDEDAG21 - 08 - 2018

Ons wil vir elke ouer en leerder hartlik bedank vir al die kossies wat jul skool toe gestuur het op 8 Augustus met ons Hoededag.

 

LIEDJIEFEES01 - 08 - 2018

Ons is baie opgewonde oor ons Liedjiefees wat op die planke is van 25 September - 27 September 2018 te Hoërskool Wesvalia. Die tema vir die Liedjiefees is "Alle eer aan God wat my gemaak het".
Kaartjies is te koop vanaf Maandag 13 Augustus by die kantoor.
Kostes beloop as volg:
25 September & 26 September : R90 per volwassene & R40 per kind.
Gala-aand 27 September : Gasvrouens verkoop kaartjies teen R200 per persoon en dit sluit 'n ete in.
Kontak asb. die kantoor vir die lys van gasvrouens indien u belangstel.


SOPKOMBUIS - GR 422 - 06 - 2018

 

HOKKIEDAG 9 JUNIE14 - 06 - 2018
Baie dankie aan elkeen vir 'n fantastiese sportdag!

Baie dankie aan ons borge; Milky Lane, Spur, Debonairs, Momentum (Christo Smit), West Pack, Wilmed Park en CNA, …en al ons Samie-ouers wat betrokke was en ons Gr.7-ouers wat muffins voorsien het vir die geleentheid. Julle is ware staatmakers, baie dankie!

 

KASKAR en MARKDAG 05 - 06 - 2018

MARKDAG WENNERS - 1 JUNIE 2018

Beste plakkaat:

"AnElla's Crazy Carnival" deur Elnerie Havenga & Anél Mostert

Beste naam van stalletjie:

"Woestyn Roos Koffiewinkel" deur Diané Duminy

Beste stalletjie:

"Die lekker Apteek" deur Roche van der Mescht & Michelle Hattingh

"Sausage Saloon" deur Franco Slabbert & Juliska Erasmus

"SA minute to win it" deur Diané Steyn

"Die sweetie Stokkie" deur Runé Smit

Oorspronklikste stalletjie:

"Samie Sirkus" deur Rooney Ribeira de Sousa, Nic Oosthuizen, Sarel Cilliers, Mark des Fontaine & SJ Bruyns

 

Gewildste stalletjie:

"Samie Sirkus"

 

Vir meer inligting KLIK HIER!

2018 OPEDAG INSKRYWINGS28 - 05 - 2018
Gr 7 Leieridentifisering30 - 05 - 2018

Op Vrydag 25 Mei 2018 het die span van Valuetrix - Pretoria die graad 7 leerders besoek.  Baie dankie aan me. Susan du Plessis wat dit gereël het.  Die leerders het dit baie geniet!

BOERESPORT24 - 05 - 2018

Samies het op 4 Mei 'n Boeresportdag gehou en elke Samie het dit verskriklik geniet!  Daar is eiergooi, driebeen resies, sakresies, toutrek en ... bokdrolspoeg gedoen.
Daar is geskater lag en veral die Gr.7-groep het groot gees gehad!

BRUGBOU21 - 05 - 2018

Hoerskool Schoonspruit het n Brugbou kompetisie in Matlosana Mall aangbied vir graad 7 leerders van omliggende skole.
Saamtrek het twaalf spanne ingeskruif.
Franco Slabbert en Mark Des Fontaine het sesde plek verower.

 

HELPENDE HAND19 - 02 - 2018

VALENTYNSDAG19 - 02 - 2018

Op Valentynsdag is elke Samie se hart bly gemaak deurdat elke Samie 'n kaartjie gemaak het en vir mekaar gegee het.  Daardeur het elkeen vir mekaar vertel dat elke Samie vir mekaar omgee en vir mekaar spesiaal is!

Dominee van Niekerk het ook 'n spesiale boodskap vir elke Samie gehad, God is LIEFDE, en op ons vyf vingers kan ons lees: "GOD IS LIEF VIR MY!". 

Koos Kleynhans en Gr. 7.1 het hom hartlik bedank vir die pragtige boodskap.

RUGBYRAAI09 - 11 - 2017

BAIE GELUK AAN ONS RUGBYRAAI-WENNERS:
1e Prys: Nina Denner
2e Prys: Liané Engelbrecht (mev. Lourens)
3e Prys: Mev. Mariska Meades

Gelukkige trekking vir Play Station: Julian Demetriou

Baie dankie aan elke Samie! 'n Pragtige bedrag van R83 000 is ingesamel en
elke Samie word beloon met 'n af daggie op 21 November 2017.


Liané Engelbrecht 2e prys. Nina Denner 1e prys. Luan Meades 3e prys


Julian Demetriou - Wenner van trekking vir Playstation


Liané Engelbrecht & Nina Denner. Regte tellings met Rugbyraai

KONSERT GR R EN RR09 - 11 - 2017

GR 7'S BESOEK MATLOSANA MALL16 - 08 - 2017

27 JUNIE 2017:
Opgewonde Gr 7's word deur Wesvalia met 'n ete by Spur in Matlosana Mall bederf.
Dankie Wessies!

BRUGBOU 201726 - 06 - 2017

Dit was weer die jaarlikse Schoonspruit brugbou kompetisie op 2 Junie in die Matlosana Mall.  Daar het weer soos gewoonlik ‘n massa Gr. 7 Samies opgedaag vir die groot geleentheid.
Samies het 12 spanne ingeskryf, die meeste inskrywings van ‘n skool.  Ryan Botha en Colin Gerber was die top Samiespan in die dorp en die enigste seunsspan wat die top 10 gehaal het.  Die leerders het dit baie geniet en die spangees was uitstekend. 
Ons hoop om volgende jaar weer so ‘n groot groep teenwoordig te hê!

DAMSTAP02 - 05 - 2017

Die Samies het op 24 Maart 2017 weer as skool na Klerksdorp Dam gestap.
Leerders en ouers het die oggend vreeslik geniet op die supertube en in die swembad. Vir elkeen is hierdie groot projek wat deur die Gr 1's georganiseer word elke jaar 'n groot treffer.

Baie dankie aan juffrou Lizette, hoof-organiseerder en elke personeel, ouer en leerder wat van die dag 'n sukses gemaak het.


25 - 07 - 2018

KWARTAALPROGRAMME 2018

KWARTAAL 1 17 JANUARIE - 28 MAART
KWARTAAL 2 10 APRIL - 22 JUNIE
KWARTAAL 3 17 JULIE - 28 SEPTEMBER
KWARTAAL 4 01 OKTOBER - 04 DESEMBER

 

OUERBRIEF 2018

   
       

 

KENNISGEWING28 - 11 - 2018

Kennisgewing Bladsy 1

Kennisgewing Bladsy 2

Kennisgewing Bladsy 3

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pienkmaand : Oktober

Liedjiefees : DVD bestellings

---------------------------

SKOOLGELD 2018

Nuwe Metodiek in Onderrig 2017

Ondersteunersdrag

Ondersteunersdrag Bestelvorm

Busroete vanaf Orkney

 

SKOOLBELEIDE

Aankope en voorkeurverkrygingsbeleid
Afwesigheidsbeleid
Beleid oor bullebakkery en kuberbullebakkery
Beleid oor inligtingstelsels en sosiale media
BELEID OOR LEERDER SKOOLBYWONING LS SAAMTREK
BELEID_OOR_GESLOTEKRINGTELEVISIE
DISSIPLINEREBELEID
Eksamen en Toetsbeleid
Finansiele beleid
Gedragskode vir Beheerliggame
Gedragskode vir onderwysstudente
Gedragskode vir ouers
Godsdiensbeleid
Grond- en gebouebeleid
Grondwet van Beheerliggaam
Handboekbeleid
Handelingsbeleid (INHOUDSOPGAWE)
Handelingsbeleid
Huiswerkbeleid
INKLUSIEWE ONDERWYSBELEID
LEIERSKAPBELEID
MIV Vigsbeleid
Naskool Beleid en Pligstaat
Organisatoriese inligting (Onderwysers)
Proefstudentebeleid
Rookbeleid
Selfoonbeleid
SKOOLBELEID
Sport- en Kultuurbeleid
Taalbeleid
toelatingsbeleid
Toerbeleid
Veiligheid- en sekuriteitsbeleid met aanhangsels
Visie en Missie stelling
SKOOL PROFILE

 

AANSOEK OM TOELATINGVORMS

Aansoekvorm om toelating - 2018-04 MSW 1.9 Mb  

 

BENODIGDHEDE - 12 - 12 - 2018

GRAAD 1    
GRAAD 2    
GRAAD 3    
GRAAD 4    
GRAAD 5    
GRAAD 6    
GRAAD 7    

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting

 

HERONDERRIG

HERONDERRIG_2018
   

 

DANKIE

 

. SOEK JY ‘N SKOOL WAAR JOU KIND GELUKKIG IS? .


 

: ARGIEF - NUUS 2017 :