fotoalbums
kontak ons
  • GEDAGTE
  • ALGEMEEN
  • PRET
  • ADMIN
GEDAGTE VIR ONS

MAAK OP MY STAAT

 
SEFANJA 3:17    

Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red.
Niemand is volmaak nie – nie jou beste vriend, jou ma of jou pa, jou sportheld of jou gunstelingtelevisiester nie.  Die een of ander tyd gaan iemand in jou lewe – iemand op wie jy regtig gereken het – jou in die steek laat.  Jy kan uiteindelik kwaad, seergemaak en verraai voel.  Jy mag voel asof jy besig is om te val en dat daar niemand is om jou te vang of jou op te help nie.  Dus, op wie kan jy reken?
Reken op My.  Ek sal jou nooit in die steek laat nie  En wanneer mense jou in die steek laat, sal Ek jou veiligheidsnet wees.  Ek sal jou nie ‘n ongeluk laat maak nie.  Ek is nie net altyd daar by jou nie, Ek hou ook jou hand vas en Ek belowe Ek sal dit nooit laat los nie.
AMEN

 

"EK IS BLY" - Pdf.

GEDAGTE : ARGIEF - 3
SOOS ‘N TIENER GESTELD OP VERTOON
MATTEUS 7:22-23

“Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat ie wet van God oortree.”

Die feit dat iemand preek, bose geeste uitdryf en wonders doen, is nie ‘n onteenseglike bewys dat iemand by Jesus is nie. ‘n Mens kan maklik hierdeur geflous word.
Jesus se woorde “Ek het julle nooit geken nie” en Gaan weg van My af” is sidderend. Deur hulle rebellie het hulle hul van Jesus gedistansieer. Nou distansieer Jesus Hom van hulle. Ek dink erger nog is die feit dat Jesus sê: “Báie sal daardie dag vir My sê…” Jesus is bewus daarvan dat baie mense onder die vaandel van bediening eintlik teen Hom rebelleer. Dit beklemtoon op ‘n vars manier Jesus se raad van vroeër: “Moenie agterstevoor om lewe nie!” (Matt. 6:33)
Daar is nie plek vir vertoon by God nie. Hy stel net belang in ‘n opregte lewe van gehoorsaamheid aan Hom. Moenie soos ‘n tiener gesteld wees op vertoon nie. Wees gesteld op absolute gehoorsaamheid aan God deur Jesus.

AMEN


 

JOU LEWENSBOEK

 
PSALM 147:4  

Hy besluit oor die getal van die sterre en gee elkeen ‘n naam.
God weet hoe broos, swak en sondig ons is.  Hy sien ook hoe dikwels ons ons eie storielyn wil skryf.  Hy ken ons suksesse en mislukkings, ons struikeling...en dan bly Hy steeds lief vir ons!  Hy weet dat ons foute sal maak en sal sukkel om Hom onvoorwaardelik te volg en te gehoorsaam.

 

Daarom verwag Hy nie van ons om volmaakte mense te wees nie.  Hy vra net:

*opregte belydenis sodat Hy ons tekortkominge kan vergewe

*die wil om elke keer wee rte probeer en ‘n skoon blaadjie om te slaan

*deursettingsvermoë om aan te hou met die goeie lewenshoofstukke;

*volharding in geloof.

Dit maak nie saak hoe skeef jou storie lees nie, God skryf reguit lyne met krom stoke.  Dit maak ook nie saak hoe ‘n riller jou vorige hoofstukke was nie, Jesus vee elke woord daarvan uit en skryf ‘n gelukkige einde daaroor!

Dankie dat U elke dag van voor af begin met my.  Skryf asseblief van vandag af elke woord van my lewe met u genade, geloof en goedheid!  

Amen

 

JOU HOOP EN MY BELOFTE
Efesiërs 6:12

Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug.

Daar is niks wat die Bose meer haat as jou nabyheid aan My nie.  Hy sal enigiets doe nom jou te verlei.  Moet dus nie verras word deur sy vurige aanvalle op jou gedagtes nie.
Daar woed elke dag ‘n massiewe geestelike oorlog.  As jy jou in die hitte van die stryd bevind, roep net uit:  “Jesus, help My!” Op daardie oomblik sal die geveg Myne word.  Jou werk is eenvoudig om My te vertrou  terwyl Ek namens jou veg.

Wanneer my Naam op die regte manier gebruik word. Het dit onbeperkte mag om te seën en te beskerm.  Aan die einde van die tyd sal elke knie voor die Naam van Jesus buig.  Mense wat my Naam as ‘n vloekwoord gebruik het, sal in vrees bewe, maar almal wat my Naam gebruik het om nader aan My te kom, sal met heerlike vreugde vervul word.  Dit is jou hoop – en my belofte aan jou.

AMEN

 

 

Vita-AMP

Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie

Johan Smith

Ek weet nie van jou nie, maar oor die algemeen is dit lekker as mense van jou hou. Min mense kry bevrediging daaruit dat mense nie van hulle hou nie. Dis egter die lewe: daar is mense wat nie van jou hou nie en daar is mense wat van jou hou. Dink oor jouself: dieselfde geld vir jou – daar is mense van wie jy meer hou as ander. Dis normaal.

Net so gebeur dit in ‘n gesin elke dag: die huis, maak nie saak of hy dalk ses slaapkamers het nie, voel net te klein vir die vier of vyf mense wat daarbinne bly en saamleef. Kinders raak vir niks, of dalk vir baie min, dikmond en kwaad – vir hulself, vir mekaar en vir pa en ma. Dis veral as hulle ‘n duidelike “nee” kry van pa of ma wat die intensiteit van die ongelukkigheid toeneem en selfs tot uitbarstings kan lei. Pa en ma, leer asseblief, daar is ‘n woord vir die uitbarstings en ongelukkigheid. Jy noem dit MANIPULASIE.

Daar is nie werklike pyn nie. Daar is geen beskadiging aan jou kind nie al tree hulle op asof hulle wêreld sopas in duie gestort het. Hoe jy nou gaan reageer, is baie belangrik vir jou kind se toekoms en karaktervorming. Bly kalm, bly rustig en moenie aan die gil of skreeu gaan nie. Moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie (soos vir Josua in die Bybel gesê is) en stand your ground. Jou kind is besig met ‘n baie normale oefening: hulle toets jou grense en dis normaal. Jy, aan die anderkant, is besig om hulle grense te leer ter wille van hulle karakter in die toekoms – ‘n broodnodige oefening as deel van gesonde en verantwoordelike ouerskap.

So, weereens, raak rustig en kalm, en bly by jou reëlings en grense wat jy gestel het. Jou kind gaan jou duidelik laat probeer verstaan jy is ‘n “swak ouer” en dat hulle eintlik ander en beter ouers verdien (“…maar Gert se pa…….. en Susan se ma…”). Dis die tye wat jy eerder na binne moet glimlag en hierdie hele gebeurtenis as deel van die uitdagende ouerskapreis moet sien en hanteer.

Die belangrike waarheid: jou kind gaan nie altyd van jou nie. Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie. Vra elke ander ouer in jou vriendekring of hulle hiermee kan assosieer. Jy sal ‘n oorweldigende, verrassende JA as antwoord kry.
Te veel ouers gee in en gee toe. Te veel ouers val vir die manipulasie. Die nare gevolg is dat ‘n selfsugtige, narsistiese, selfgerigte brat gekweek word en die lewe ingestuur word. Jy weet van beter. Doen jou kind die guns en glimlag na binne, bly kalm en rustig en gaan aan met jou lewe.

Wie het gesê ouerskap is ‘n gewildheidskompetisie?

 

Die grootste siekte vandag

Johan Smith

Siekte is nooit ‘n lekker ding nie. Siekte is nooit ‘n mooi ding nie. Siekte is vir niemand lekker nie. Dit affekteer die siek persoon en almal om hom. Siekte vra baie keer doktersbehandeling. Gereeld is medisyne nodig om ontslae te raak van siekte. Wel, nog nooit was daar in die geskiedenis so ‘n terminale, ernstige siekte onder jongmense in die wêreld vandag as die siektetoestand INSTANT GRATIFICATION nie.

Die gemors met die siekte is dat dit lekker lyk met die eerste oogopslag. Die gevolge vir ‘n jongmens is doodgewoon lekker – altans so dink hulle. Dit is mos lekker om net jou vingers te klap en pa of ma spring. Dis mos lekker om altyd jou sin te kry. Dit is mos lekker om te manipuleer met ‘n pynuitdrukking-gesiggie en pa of ma spring in en help en red. Dit is mos lekker om die nuutste en die vinnigste te wil hê en dit val in jou skoot. Heerlike korttermyn gevolge wat die jongmens dadelik lekker laat voel. Ongelukkig net vir ‘n baie kort rukkie!

Wel, soos die instant gratification aanhou en pa en ma aanhou “ja” sê, word dit ‘n gedragspatroon, ‘n gewoonte, ‘n leefwyse. Die kind kry die boodskap: dis hoe die lewe werk. Ek klap my vingers en almal spring. Die lewe draai om hom of haar. Die nuwe drie-eenheid, me, myself and I  word gevoed. Dis oneindig hartseer, want dis om ‘n kind groot te maak vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Huwelike gaan uitmekaar val as gevolg van die vals illusie oor die lewe. Jou kind gaan by die werk afgedank word omdat die baas nie die selfgerigte ego’tjie verder gaan voed of duld nie.
Liewe ouer, leer weer die woord: NEE!  Doen jouself en jou kind die guns en gebruik die woord NEE meer gereeld. Dis hoe die werklike lewe lyk wat vir jou kind wag. Hou op om jou kind voor te berei vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Leer jou kind om nie ‘n slagoffer te wees nie, maar verantwoordelikheid van negatiewe gedrag te aanvaar. Hou op om jou kind te red! Jy hoef nie ‘n doktersafspraak te maak nie. Die medikasie is gratis soos jy die “voorskrif” hier lees.
Dit vra egter dapper ouerskap. Niemand het ooit gesê dit gaan maklik wees nie. Dis tyd dat die generasie streng kinders die regte medisyne kry ter wille van hulle eie gesonde toekoms. Seën jou kind deur ‘n baie liefdevolle en streng ouer te wees.  Seën jou kind en gebruik die woord NEE baie meer. Seën jou kind en leer hulle om deur pyn en teleurstelling te werk in plaas van hulle elke keer te red.
‘n Generasie bang ouers en ‘n generasie streng kinders is besig om doelgerig te werk aan ernstige gevolge oor tyd as gevolg van hierdie terminale siekte wat ons noem instant gratificationPa en ma, jy is die dokter in die geval. Jy hou die sleutel in jou hand wat jou kind se toekoms aanbetref. Maak jou kind groot vir die regte wêreld……….anders wag daar groot pyn en ontnugtering.

 

Wie is VitaAmp?

VitaAmp is 'n nie-winsgewende organisasie wat 'n hart en passie het vir ouers, leiers, onderwysers en jongmense.  Die doel is om hierdie groepe onderskeidelik weer te leer dat die lewe voluit gelewe moet word soos Jesus dit bedoel het in John 10:10, "Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het."
Besoek ons webwerf:
www.VitaAmp.org

Kontak VitaAmp:
info@VitaAmp.org
082 457 4696
Die lewe is soos . . .

My kind, die lewe is soos 'n Comrades marathon...

Onlangs het ons weer vasgenael gesit en kyk voor die TV na die jaarlikse Comrades marathon. Ons seun het vir die derde keer deelgeneem. Vir langer as 9 ure het ons, as ouers gebid en gekyk, totdat hy oor die eindstreep hardloop, nogal met 'n breë glimlag! Hy het sopas 'n uitdagende en moeilike wedloop voltooi en het nog krag gehad vir 'n glimlag - nog meer rede om hom te "applaud"!

Dit het my daaraan laat dink dat 'n mens vir jou kinders moet leer dat die lewe soos 'n lang wedloop is. In Hebreërs 12:1-3 lees ons van die wedloop van die lewe. Die belangrikste in hierdie wedloop is dat ons ons oog moet vestig op Jesus. Leer jou kinders dat hulle altyd vir Jesus voor oë moet hou. As dinge moeilik raak, dink aan Jesus wat vir jou wag by die eindstreep.

In die Comrades is voorbereiding en gereelde oefening noodsaaklik. Jou kind se voorbereiding op die wedloop vir die lewe begin reeds in die baarmoeder. Bid gereeld vir jou ongebore baba. In die kleuter-stadium vertel vir jou kind van die Here, lees vir hom Bybel en bid saam met hom. in hierdie tyd is jou voorbeeld ook vir jou kind belangrik. Leef jy jou Chistenskap prakties uit? Hoe hanteer jy moeilike tye in jou lewenswedloop? Dit is ook belangrik dat jy voortdurend bid dat jou kind Jesus sal volg.

In Hebreers 12:1 lees ons van die skare geloofsgetuies wat ons rondom het. In ons kinders se lewe moet ons diegene wees wat hulle aanmoedig as ons sien dat hulle moeg word en uitsak. Ons moet hulle ook leer om aanmoedigers vir hulle vriende te wees - dat hulle hul vriende ook in hulle geestelike groei moet bemoedig en ondersteun.

My seun vertel ons dat die kameraadskap gedurende die Comrades vir hom deur die wedloop gedra het. Leer jou kinders om in hulle lewenswedloop die regte vriende te kies: kamerade in Christus wat saam die lewenswedloop hardloop.

Op die Comrades-roete is daar oppe en affe. Jy moet jou ook voorberei op die opdraandes in die lewe. As dit moeilik gaan, kan jy miskien stadiger hardloop of dalk stap, maar moenie tou opgooi nie. Moenie ingryp en jou kind se lewe namens hom probeer leef as dit moeilik gaan nie. Moeilike tye kweek karakter!

Dit was vir my so snaaks om te hoor dat my seun gedurende die Comrades gereeld gestop het om 'n gekookte aartappel te eet! Net soos Comrades atlete voor die resies en tydens die resies die regte voedsel inneem, moet jy ook sorg dat jou kind die regte geestelike voedsel inneem. Blootstelling aan geestelike musiek, boeke en kerk is baie belangrik.

Na voltooiing van die Comrades, kry atlete 'n kosbare medalje. Herinner jou kind gereeld daaraan dat dat as hy die geestelike wedloop voltooi, daar ‘n hemelse prys op hom/haar wag.n, Eugene Marais, Heinrich Janse van Vuuren en Rooney de Sousa.

Helena Smith

WAT KAN ONS LEWE VERANDER? - GEBED!
 

Mamma’s, jy word genooi om deel te word van ‘n biddende groep. Elke Vrydagoggend. 07:30, in die personeelkamer. Ons het ‘n gebedsboek waarin kinders, ouers en personeel enige versoeke mag skryf.

Kom beleef die krag van gebed!

 

 

GEBEDSGROEP, SVJ - SAMIES VIR JESUS

 

TUISWERK30 - 03 - 2020

'n Boodskap aan al ons ouers. Doen asseblief slegs die werk wat op die D6 Communicator geplaas is. Ons sal u op hoogte hou van enige veranderinge of nuwe werk wat op Communicator geplaas word.

BRIEF25 - 03 - 2020

Geagte ouer,
Met die nuutste verwikkelinge rakende Covid-19, is dit vir elke ouerhuis en leerling van Laerskool Saamtrek dalk sinvol om in te skakel op die skool se webtuiste (www.saamtrek.co.za) waar u ons skool se media leer kan besoek.  Daar sal elkeen opgeneemde lesmateriaal vind vir Afrikaans, Engels en Wiskunde.  Dit is deur ons skool se eie personeel voorberei, opgeneem en geplaas vir onderrig en leer in hierdie genoemde vakke. Die werk is ook gebasseer op die kurrikulum. Hierdie aanvullings is van ontsaglike waarde vir elke leerling en ouerhuis in hierdie onsekere tye.  Ons kan as ouers ook op verskillende webtuistes gaan soek vir aanvullende werk, maar dit is nie noodwendig kurrikulum georiënteerd nie.  Indien u die geleentheid het moet u asb. die geleentheid aangryp.  Indien u onseker is hoe om toegang te verkry tot die media leer kan u weer seker maak van u kind se unieke toelatingsnommer voor in elkeen se huiswerkboek.  Sleutel die nommer + u kind se van in HOOFLETTERS in.
Ons wens elkeen van u God se rykste seen toe.  Bly asb veilig.

Groete
Pieter Visagie

Belangrike kennisgewing aan al ons ouers16 - 03 - 2020
COMMUNICATOR16 - 03 - 2020

Maak asb. seker dat u D6 Communicator aflaai op u selfoon of rekenaar. Dit is ons hoofbron van kommunikasie en onder omstandighede is dit noodsaaklik dat ons doetreffend met u kan kommunikeer. Laai dit af by: https://d6.co.za/education/downloads/

NUWE PERSONEEL28 - 01 - 2020

Baie welkom aan mnr. Hermann Venter wat aangestel is as Sport- en kultuurkoördineerder asook verantwoordelik is vir die ontwikkeling van krieket hier by die skool. Kontak hom gerus indien u belangstel in die krieketakademie.

REDENAARS23 - 01 - 2020
2020 GR 7's

Aan die begin van ons graad 7's se laaste jaar in die laerskool, wil ons elkeen van hulle 'n geseënde jaar toewens. Mag hierdie jaar gevul wees met hoogtepunte!

STUDENTE16 - 01 - 2020

Agter: Alison van der Merwe, Kayla Visser, Theriska du Toit, Kyla Botes, Sabrina Griesel, Hendré Pretorius, Shirley O'Bryan.
Voor: Elvira Engelbrecht, Tammy Dias, Cherri v.d. Westhuizen, Kirsten Rothman, Dané Taljaard, Marli Beytell, Anique Spies.
Saamtrek Groet05 - 12 - 2019

 

 

Prysuitdeling - Gr. 7 201911 - 11 - 2019

Matlosana Sporttoekennings 201930 - 10 - 2019

Samie-trots! Tydens die Matlosana Sporttoekennings op Vrydag, 25 Oktober het ses Samies toekennings ontvang. André Visser is aangewys as Junior Sportseun van die Jaar! JD v.d. Westhuizen, Carli Visser, Mpho Phatudi, Lamoni Coetzer en Christiaan v.d. Bergh het almal Meriete toekennings ontvang.

kreatiewe skryfkompetisie22 - 10 - 2019

Samie skitter met pen!

Julita Nel (gr. 7) het aan Beeld se kreatiewe skryfkompetisie deelgeneem Meer as 1000 skole het deelgeneem aan die kompetisie en daar was meer as 3000 opstelle. Beeld het al die top 60 deelnemers na hul jaareidfunksie genooi Daar was 20 Laerskool leerders uitgenooi waarvan Julita een was. Sy het Vrydag 4 Oktober die geleentheid by Mediapark bygewoon. Laerskool Saamtrek is baie trots op haar.

Slimkop skitter in Dubai11 - 10 - 2019

Chris Louw (Gr. 3)  is 'n regte slimkop met wiskunde. Wiskunde is behoorlik sy kos!   Hy het  op 29 September 2019 Suid-Afrika verteenwoordig by die Internasionale Gajsma Abakus Kampioenskappe te Dubai.  Tydens die kompetisie het hy 'n tweede plek behaal.

LEERDERRAAD 201916 - 09 - 2019

Leerderraad inhuldiging

Baie geluk aan ons leerders wat tot die Leerderraad ingehuldig is:

HOOFDOGTER & HOOFSEUN : 
Nicolette Hayward & André Visser

O/HOOFDOGTER & O/HOOFSEUN: 
Liané Engelbrecht &Luan Vermeulen

LEERDERRAAD:

Duquan Alberts
Nicholas Bekker-Banfield
Ruan Britz
Francois Dumond
Joshua Els
Burger Geldenhuys
Alden Jacobsz
Juan Prinsloo
Paul Roux
Leon Spies
GJ Steenberg
FP Strauss
Bernard Swanepoel
Carlo Symington
Ruan Taljaard
Christiaan v.d. Bergh
JD v.d. Westhuizen
Hanré Venter

Clarissa Brewer
Kaylin Coetzer
Liné de Beer
Cayla de Klerk
Marolene Havenga
Amanda Herholdt
Amoné le Roux
Kaylie Levey
Amoné Meyer
Chloé Meyer
Zandri McIntrye
Laurike Mynhardt
Julita Nel
Alri Rossouw
Chantelé Swanepoel
Danél van Wyk
Hesmarie Visagie
Isabella-Maré Wood

WINTERSDRAG27 - 05 - 2019

Neem asseblief kennis dat alle leerlinge amptelik oorskakel na wintersdrag
op Maandag, 3 Junie 2019.

Samies-gee-om21 - 05 - 2019

Samies-gee-om - Baie baie dankie vir elke bydrae, groot of klein. Ons kon aan die Stilfontein Animal Shelter hondekos en komberse skenk en aan die DBV hondekos, katkos, komberse en katsand. Julle is ware Samies!

 

DBV

Hier by die Samies gee ons om vir ons gemeenskap. Vir die hele Mei-maand samel ons komberse en kos vir ons diere-maats in. Alle bydraes kan direk by klasonderwysers afgelewer word. Baie dankie dat u ook omgee.

WAARDESTELSEL07 - 05 - 2019

Laerskool Saamtrek strewe daarna om toegeruste leerders die wêreld in te stuur wat verantwoordelikheid vir hul optrede kan aanvaar. Ons bespreek elke maand 'n waarde.

Ons tema vir die maand is :

"Ons leer hierdie maand wat beteken Lojaliteit."

ATLETIEK18 - 03 - 2019

Samie atlete skitter as S.A Kampioene!

Dertien atlete van Laerskool Saamtrek het tydens die afgelope S.A. Kampioenskappe van 14-16 Maart 2019 Noordwes verteenwoordig. Wat ‘n groot eer is dit om vyf S.A. Kampioene in ons midde te hê en twee silwer medalje wenners!
André Visser het twee goue medaljes verwerf in 800m en 1500m seuns 0/13. Christiaan v.d. Bergh verwerf goud in 80m hekkies en silwer in 200m hekkies seuns 0/13.
Carli Visser is die tweede hekkie-atleet van die skool wat goud verwerf het. Carli behaal dit in 70m dogters 0/11. Jenna van Dyk verwerf silwer in 75m hekkies dogters 0/12. Jenna van Dyk word afgerig deur Shawn Bownes.
Jatin Marais het goud verwerf in spiesgooi seuns 0/12 met ‘n wen afstand van 36.97m. Jatin word afgerig deur mnr. Erich Wiese.
Jarred van Staden en Mpho Phatudi het in die 0/12 4x100 aflos vir Noordwes ‘n silwer medalje verwerf.
Uit die dertien atlete het sewe atlete tot die finaal van hul items deurgedring .
Noordwes het derde geëindig met ‘n totaal van 9 goue medaljes.

André Visser
Twee goue medaljes verwerf in 800m en 1500m seuns 0/13

 

Carli Visser S.A Kampioen 0/11 70m hekkies

KYK VIDEO


Jatin Marais S.A. Kampioen Spiesgooi seuns 0/12


 

Christiaan v.d. Bergh  0/13 80m hekkies S.A.Kampioen

KYK VIDEO


Jenna van Dyk verwerf silwer in 75m hekkies dogters 0/12


Jarred van Staden en Mpho Phatudi het in die 0/12 4x100 aflos vir Noordwes ‘n silwer medalje verwerf.

VOLKSWAGEN04 - 03 - 2019

Baie dankie aan Volkswagen Klerksdorp wat die pragtige bussie tot ons skool se beskikking stel, Die voertuig is te koop en u kan dit by die skool kom besigtig. Kontak asb. vir me. Christa Maritz direk vir enige navrae.

Samieraad opleiding21 - 02 - 2019
Samieraad opleiding deur Valuetrix

Spogkaart 201919 - 02 - 2019

Ons beloon graag ons Samies vir positiewe gedrag. Baie dankie aan ons borge wat ons Samie Spogkaart moontlik maak. Die kaart mag slegs deur die leerder self gebruik word vir sy/haar aankope by die verskillende besighede.

Milky Lane - Matlosana Mall
Pharmacy at Spar - Lautzlaan
Mugg & Bean - Matlosana Mall
Spur - Klerksdorp en Matlosana Mall
Debonairs - Matlosana Mall
Steers - Matlosana Mall
John Dory's - Matlosana Mall

MY SCHOOL

"My School" kaart

Sluit aan by "My School" en ondersteun Laerskool Saamtrek elke keer wat u die kaart gebruik. Dit kos u niks, elke keer wat u die kaart gebruik word 'n bydrae aan die skool gemaak. Besoek BRONNE - MEDIA vir die aansoekvorm. Voltooi asseblief en gee dit by die skool af of e-pos dit direk na finans@saamtrek.co.za. U kan die kaart in Klerksdorp gebruik by Engen, Woolworths, Supa Quick, Waltons en Flight Centre.
Baie dankie dat u ons hande sterk maak!

Aansoekvorm

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING

Neem asseblief kennis dat die skool ‘n bemarker aangestel het om kommunikasie en projekte te koördineer. Mev. Petru Myburg is nou deel van ons span en u kan haar direk kontak by die kantoor of ‘n e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com

Kommunikasiekanale:

Die skool se Communicator word steeds bestuur en daaglikse kommunikasie, uitslae en belangrike kennisgewings gaan steeds deur die sisteem bestuur word.

Die Awsum App is in werking en u kan foto’s en dokumente daar aftrek.

Indien u nie die communicator op u rekenaar of selfoon het nie, laai dit af op www.school-communicator.com/downloads. Kies Suid –Afrika , dan Laerskool Saamtrek en volg die instruksies. Skakel asb. u kennisgewing funksie op u foon aan.
Hou gerus ons facebookblad dop vir foto’s en nuus .

 

As u iets wil deel:

Indien u foto’s, videos of inligting met die skool wil deel kan u dit per e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com of whatsapp na 0844680911/0834070322. Volledige inligting moet asseblief saam gestuur word soos bv. naam, span, wedstryd, datum, plek, kultuuraktiwiteit. Ons kan nie by alle spanne altyd wees nie en u betrokkenheid word opreg waardeer. Neem asseblief in ag dat ons nie alles kan plaas nie.

 

Aanlyn nuus

Laerskool Saamtrek is nou ook deel van die opwindende aanlyn nuusblad awsumnews@tiemedia.co.za. Gaan loer gerus wat daar gebeur.
awesum.co.za
Groete

Mnr. P. Visagie
Hoof

DANKIE

DANKIE, DANKIE, DANKIE! Met hierdie besondere woorde van dankbaarheid, kan ons as skool nie anders as om ons blydskap te betoon, vir die genade en voorregte wat ons as skool so mildelik uit die Hemelse Vader se hand ontvang op ‘n daaglikse basis nie.  Dit gaan voorwaar uiters goed met ons skool en met ons leerders.  Ons kan nie anders, as om te getuig, dat ons beslis geseën is.

Dankie aan elke ouer, leerder, personeellid, vriend en kennis van die skool, vir u bydrae om hierdie skool in ‘n instansie van uitnemendheid te omskep op alle terreine, akademies, kultureel en op die sportveld.

Hartlik welkom weer met die aanbreek van die 2018 skooljaar.  Aan elkeen van u as ouers en leerlinge wil ons as personeel en beheerliggaam van Laerskool Saamtrek u alle seënwense toewens vir hierdie nuwe jaar.  Ons hoop van harte dat u verbintenis met die skool iets besonder sal inhou vir u en u kind.

In besonder ‘n warm en hartlike welkom aan al ons nuwe leerlinge by Laerskool Saamtrek, so ook aan ons nuwe Gr. RR, R en 1 leerlinge en ouers by die skool.  Ons glo u is reeds tuis en baie gelukkig by u nuwe skool.

Wees positief oor u skool, ondersteun waar u kan, wees betrokke sover moontlik.  Maar die belangrikste, u is hierdie skool se beste en sterkste bemarkingsmiddel, praat positief oor alles wat gebeur.  Hier by Saamtrek beskik ons oor ‘n oopdeur beleid, en help ons graag waar ons kan.

Mag u en u familie net God se rykste seën en genade ontvang hierdie jaar.  Mag u Sy liefdevolle arms wat u toevou in liefde, voel en waardeer.

KOERANT ADVERTENSIE
Inligting: pdf
   
AansoekVorm: pdf

Plaas jou advertensie van jou besigheid in Saamtrek se koerantjie – Junie en November 2017 uitgawe.
Vir verdere inligting Sharon@saamtrek.co.za

ondersteunersdrag

Nou beskikbaar. Die  klere kan by skool besigtig en aangepas word vanaf 9 Februarie. Daar sal ook aan alle leerders bestelvorms huistoe gestuur word. Ondersteun u kind hierdie jaar in u eie Saamtrek ondersteuners drag. Ons bloed is rooi.

Ondersteunersdrag kennisgewing Ondersteunersdrag Bestelvorm

 

 

 

 

 

 

KOEILOOP 202016 - 03 - 2020

Op Vrydag, 13 Maart 2020 het Blommetjie by ons kom kuier en die Samies was baie opgewonde om te sien op wie se nommer sy gaan "plons".   Baie dankie aan elke Samie en ouer wat ons projek so ruimhartig ondersteun het!  Baie geluk aan die wenners!   En laastens......Baie dankie Blommetjie!

GR 7's by SUN CITY18 - 11 - 2019

Graad 7's kuier heerlik by Sun City

Op Woensdag, 30 Oktober het ons graad 7's 'n dag vol pret by Sun City deurgebring. Dit is 'n dag wat nog lank onthou gaan word. Baie dankie aan ons ouers wat dit moontlik gemaak het. Die tydjie by Laerskool Saamtrek word nou kort en dis nou net die eksamen wat voorlê. Ons wens ons graad 7-maats alles wat mooi is toe vir hul nuwe pad in die hoërskool!

KONSERT14 - 11 - 2019

Graad RR & Graad R konsert

Die jaarlikse Gr. RR & Gr. R konsert het die gehore op hul voete! Baie geluk aan elke Samie maatjie met 'n pragtige konsert!

 

GEESWEEK14 - 11 - 2019

Samie Geesweek

Oktober is omgee-maand hier by Laerskool Saamtrek. Vanaf 28 Oktober tot 1 November het ons 'n pret geesweek gehad en Samies het met oorgawe meegedoen. Van vreemde oë, brille, verskriklike haarstyle tot prettige kouse! Op 1 November sluit ons die maand af met 'n CANSA strikkie op die
rugbyveld. Al die klere wat ingesamel is, is aan Solidariteit geskenk. Ons het ook 'n muntlegging gedoen ten bate van Huis Servaas. Baie dankie aan elke Samie, ouer en die gemeenskap vir u betrokkenheid by hierdie mooi projek.

MUNTUITLEGGING15 - 11 - 2019

Oktober is ons omgee-maan

Samies het op Donderdag, 17 Oktober 'n muntlegging gehou ten bate van Huis Servaas. Dit is deel van ons Oktober Samies-gee-om-projek. Baie dankie vir elke bydrae.

 

NASIONALE BOEKWEEK06 - 09 - 2019

Samies vier nasionale boekweek en ons het sommer baie pret! Storieboek-karakters hardloop oor die terrein rond en kuier in die klasse! Daar kruip selfs 'n paar in die kantoor weg!

PERSONEEL SPANBOU03 - 09 - 2019

Personeel het gees en talent!

Die personeel het op Vrydag, 30 Augustus 2019 'n heerlike spanbou gehad en sommer nuwe talent ontdek! Van die beste span met die meeste gees tot die grootste drama queen/king...
Dis lekker om 'n Samie-onnie te wees!

MARKDAG 30 - 07 - 2019 - KASKAR 2019

 Ons jaarlikse Kaskar was weereens 'n reuse sukses!  Ons bedank elke Samie, ouer en vriend van Laerskool Saamtrek wat bygedra het om van die dag so 'n groot sukses te maak.

OPEDAG15 - 07 - 2019

Baie welkom aan al ons nuwe maats!

SOKKIE14 - 06 - 2019

Baie dankie aan mnr. Hansie en gr. 7/3 vir 'n puik sokkie.  Die gr. 6& 7's het die kwartaal op 'n hoogtepunt afgesluit. 
Baie dankie aan Melanie Els Photography vir pragtige foto's.

HOKKIEKARNAVAL04 - 06 - 2019

Ons jaarlikse hokkiekarnaval vind plaas op Saterdag, 8 Junie 2019 te
Hoërskool Wesvalia. Ons ontvang graag 11 skole se spanne. Kom maak 'n draai
en ondersteun mooi hokkie.

Pantoffeldag - 10 Mei10 - 05 - 2019

Ons ondersteun graag ons gemeenskap en Pantoffeldag was beslis groot pret!

 

Welpierugby en Mini-netbaldag30 - 04 - 2019

Baie dankie aan elke ouer, oupa en ouma, borg en vriend van Saamtrek wat gehelp het om van die Welpierugby - en Mini-netbaldag so 'n reuse sukses te maak. Baie dankie aan elkeen wat vir ure staan en pannekoek bak het, verkope hanteer het en voorraad aangery het. Baie dankie aan Konika Minolta vir u insette. U almal maak ons hande sterk!


14- 01 - 2020

KWARTAALPROGRAMME 2020

JAARPROGRAM - 2020 -

KWARTAAL 1 15 JANUARIE - 20 MAART
KWARTAAL 2 31 MAART - 12 JUNIE  
KWARTAAL 3 07 JULIE - 18 SEPTEMBER  
KWARTAAL 4 29 SEPTEMBER - 02 DESEMBER  

 

OUERBRIEF 2020

   
       

 

KENNISGEWING02 - 03 - 2020

2020

Skool Sluit 5Maart om 10:00

Vroeer uitkom vir takatletiek2020 en fotodag

Skoolgeld verhoging 2020

 

2019

Kennisgewing Bladsy 1

Kennisgewing Bladsy 2

Kennisgewing Bladsy 3

of > Kennisgewing (Zip)

 

2018

Kennisgewing Bladsy 1

Kennisgewing Bladsy 2

Kennisgewing Bladsy 3

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Liedjiefees : DVD bestellings

---------------------------

Nuwe Metodiek in Onderrig 2017

Ondersteunersdrag

Ondersteunersdrag Bestelvorm

Busroete vanaf Orkney

 

AANSOEK OM TOELATINGVORMS

03 -18-2020
2020-03 - Aansoekvorm om toelating PDF  

 

BENODIGDHEDE - 2020

20-11-2019
MSW   PDF
GRAAD 1   GRAAD 1
GRAAD 2   GRAAD 2
GRAAD 3   GRAAD 3
GRAAD 4   GRAAD 4
GRAAD 5   GRAAD 5
GRAAD 6   GRAAD 6
GRAAD 7   GRAAD 7

 

SKOOLBELEIDE

Aankope en voorkeurverkrygingsbeleid
Afwesigheidsbeleid
Beleid oor bullebakkery en kuberbullebakkery
Beleid oor inligtingstelsels en sosiale media
BELEID OOR LEERDER SKOOLBYWONING LS SAAMTREK
BELEID_OOR_GESLOTEKRINGTELEVISIE
BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING
DISSIPLINEREBELEID
Eksamen en Toetsbeleid
Finansiele beleid
Gedragskode vir Beheerliggame
Gedragskode vir onderwysstudente
Gedragskode vir ouers
Godsdiensbeleid
Grond- en gebouebeleid
Grondwet van Beheerliggaam
Handboekbeleid
Handelingsbeleid (INHOUDSOPGAWE)
Handelingsbeleid
Huiswerkbeleid
INKLUSIEWE ONDERWYSBELEID
LEIERSKAPBELEID
MIV Vigsbeleid
Naskool Beleid en Pligstaat
Organisatoriese inligting (Onderwysers)
Proefstudentebeleid
Rookbeleid
Selfoonbeleid
SKOOLBELEID
Sport- en Kultuurbeleid
Taalbeleid
toelatingsbeleid
Toerbeleid
Veiligheid- en sekuriteitsbeleid met aanhangsels
Visie en Missie stelling
SKOOL PROFILE

 

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting
Debietorderopdrag vorm

 

HERONDERRIG

HERONDERRIG_2020
   

 

DANKIE

 

. SOEK JY ‘N SKOOL WAAR JOU KIND GELUKKIG IS? .


 

: ARGIEF - NUUS 2019 :