fotoalbums
kontak ons
 • GEDAGTE
 • ALGEMEEN
 • PRET
 • ADMIN
GEDAGTE VIR ONS

BLY BY MY

 

EFESIëRS 2:10 (DIE BOODSKAP)

Onthou, God het ons gemaak wat ons nou is.  Dit is Hy wat ons nuut gemaak het omdat ons Christus Jesus s’n is.  Hy het dit gedoen sodat ons reg en goed kan leef soos Hy lankal besluit het ons moet leef.

Bring nog ‘n bietjie tyd saam met My deur.  Ek weet vandag is ‘n besige dag en jy het baie om te doen, maar bly nog ‘n paar minute by My.  Ek wil jou geselskap geniet.  Ek wil jou ook vir hierdie dag voorberei.
Goeie atlete gebruik hul tyd om goed na te dink oor wat voorlê – en stel dit oor en oor in hul gedagtes voor voordat hul liggame in beweging kom.  Op dieselfde manier kan jy in my teenwoordigheid  vir die dag voorberei wat op jou wag – vir die goeie dinge wat Ek vir jou beplan het.

 Net Ek weet wat vandag gaan gebeur.  As jy My nie toelaat om jou daarop voor te berei nie, gaan jy dalk moeg raak en voel asof jy wil moed opgee.

Rus ‘n oomblik by My – dan kan ons saam ‘n wonderlike dag geniet.
Dankie Vader.

Amen

 

"EK IS BLY" - Pdf.

GEDAGTE : ARGIEF - 3

OUTEUR VAN JOU LEWE

 

 

HEBREëRS 10:36

Volharding is wat julle nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat Hy beloof het.
Dit is wat ‘n nuwe jaar is:  ‘n skoon bladsy.  ‘n Boek wat angstig wag op nuwe inskrywings, opwindende gebeure en vars lewensverhale.  ‘n Nuwe jaar gee altyd hoop.  Dis of ons die ou en slegte blaaie uit ons lewensboek wil skeur sodat ons skoon kan begin....met nuwe positiewe energie.
Wat ‘n wonderlike geleentheid!  Want ons kán oor begin.  Ons kan hierdie splinternuwe jaarboek-van-ons-lewe  saam met God skryf.  Ja, God gee weer hierdie jaar vir ons ‘n oor-begin-kans.

 

 

 

‘n Kans om vir Hom te sê:  “ Hier’s my pen, Here, skryf U asseblief  elke woord.  Wees die outeur van al my lewensbladsye”. Wanneer ons ons lewensverhaal só in God se hande plaas (en nie self die pen wil gryp nie), sál Hy dit ook skryf; sal Hy elke dag van die jaar opwindende verhale met sy genade-pen skryf.
Maak jou hemelse Vader die Outeur van jou lewe. Jy sal vind dat jou lewensverhaal ryk sal wees aan liefde, vrede en vervulling.

Skryf die boek van my lewe van vandag af met u volmaakte hemelpen.
Amen

 

 

MAAK OP MY STAAT

 
SEFANJA 3:17    

Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red.
Niemand is volmaak nie – nie jou beste vriend, jou ma of jou pa, jou sportheld of jou gunstelingtelevisiester nie.  Die een of ander tyd gaan iemand in jou lewe – iemand op wie jy regtig gereken het – jou in die steek laat.  Jy kan uiteindelik kwaad, seergemaak en verraai voel.  Jy mag voel asof jy besig is om te val en dat daar niemand is om jou te vang of jou op te help nie.  Dus, op wie kan jy reken?
Reken op My.  Ek sal jou nooit in die steek laat nie  En wanneer mense jou in die steek laat, sal Ek jou veiligheidsnet wees.  Ek sal jou nie ‘n ongeluk laat maak nie.  Ek is nie net altyd daar by jou nie, Ek hou ook jou hand vas en Ek belowe Ek sal dit nooit laat los nie.
AMEN

 

SOOS ‘N TIENER GESTELD OP VERTOON
MATTEUS 7:22-23

“Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons dan nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam bose geeste uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’ Dan sal Ek openlik vir hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My af, julle wat ie wet van God oortree.”

Die feit dat iemand preek, bose geeste uitdryf en wonders doen, is nie ‘n onteenseglike bewys dat iemand by Jesus is nie. ‘n Mens kan maklik hierdeur geflous word.
Jesus se woorde “Ek het julle nooit geken nie” en Gaan weg van My af” is sidderend. Deur hulle rebellie het hulle hul van Jesus gedistansieer. Nou distansieer Jesus Hom van hulle. Ek dink erger nog is die feit dat Jesus sê: “Báie sal daardie dag vir My sê…” Jesus is bewus daarvan dat baie mense onder die vaandel van bediening eintlik teen Hom rebelleer. Dit beklemtoon op ‘n vars manier Jesus se raad van vroeër: “Moenie agterstevoor om lewe nie!” (Matt. 6:33)
Daar is nie plek vir vertoon by God nie. Hy stel net belang in ‘n opregte lewe van gehoorsaamheid aan Hom. Moenie soos ‘n tiener gesteld wees op vertoon nie. Wees gesteld op absolute gehoorsaamheid aan God deur Jesus.

AMEN


 

Vita-AMP

Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie

Johan Smith

Ek weet nie van jou nie, maar oor die algemeen is dit lekker as mense van jou hou. Min mense kry bevrediging daaruit dat mense nie van hulle hou nie. Dis egter die lewe: daar is mense wat nie van jou hou nie en daar is mense wat van jou hou. Dink oor jouself: dieselfde geld vir jou – daar is mense van wie jy meer hou as ander. Dis normaal.

Net so gebeur dit in ‘n gesin elke dag: die huis, maak nie saak of hy dalk ses slaapkamers het nie, voel net te klein vir die vier of vyf mense wat daarbinne bly en saamleef. Kinders raak vir niks, of dalk vir baie min, dikmond en kwaad – vir hulself, vir mekaar en vir pa en ma. Dis veral as hulle ‘n duidelike “nee” kry van pa of ma wat die intensiteit van die ongelukkigheid toeneem en selfs tot uitbarstings kan lei. Pa en ma, leer asseblief, daar is ‘n woord vir die uitbarstings en ongelukkigheid. Jy noem dit MANIPULASIE.

Daar is nie werklike pyn nie. Daar is geen beskadiging aan jou kind nie al tree hulle op asof hulle wêreld sopas in duie gestort het. Hoe jy nou gaan reageer, is baie belangrik vir jou kind se toekoms en karaktervorming. Bly kalm, bly rustig en moenie aan die gil of skreeu gaan nie. Moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie (soos vir Josua in die Bybel gesê is) en stand your ground. Jou kind is besig met ‘n baie normale oefening: hulle toets jou grense en dis normaal. Jy, aan die anderkant, is besig om hulle grense te leer ter wille van hulle karakter in die toekoms – ‘n broodnodige oefening as deel van gesonde en verantwoordelike ouerskap.

So, weereens, raak rustig en kalm, en bly by jou reëlings en grense wat jy gestel het. Jou kind gaan jou duidelik laat probeer verstaan jy is ‘n “swak ouer” en dat hulle eintlik ander en beter ouers verdien (“…maar Gert se pa…….. en Susan se ma…”). Dis die tye wat jy eerder na binne moet glimlag en hierdie hele gebeurtenis as deel van die uitdagende ouerskapreis moet sien en hanteer.

Die belangrike waarheid: jou kind gaan nie altyd van jou nie. Jou kind hoef nie altyd van jou te hou nie. Vra elke ander ouer in jou vriendekring of hulle hiermee kan assosieer. Jy sal ‘n oorweldigende, verrassende JA as antwoord kry.
Te veel ouers gee in en gee toe. Te veel ouers val vir die manipulasie. Die nare gevolg is dat ‘n selfsugtige, narsistiese, selfgerigte brat gekweek word en die lewe ingestuur word. Jy weet van beter. Doen jou kind die guns en glimlag na binne, bly kalm en rustig en gaan aan met jou lewe.

Wie het gesê ouerskap is ‘n gewildheidskompetisie?

 

Die grootste siekte vandag

Johan Smith

Siekte is nooit ‘n lekker ding nie. Siekte is nooit ‘n mooi ding nie. Siekte is vir niemand lekker nie. Dit affekteer die siek persoon en almal om hom. Siekte vra baie keer doktersbehandeling. Gereeld is medisyne nodig om ontslae te raak van siekte. Wel, nog nooit was daar in die geskiedenis so ‘n terminale, ernstige siekte onder jongmense in die wêreld vandag as die siektetoestand INSTANT GRATIFICATION nie.

Die gemors met die siekte is dat dit lekker lyk met die eerste oogopslag. Die gevolge vir ‘n jongmens is doodgewoon lekker – altans so dink hulle. Dit is mos lekker om net jou vingers te klap en pa of ma spring. Dis mos lekker om altyd jou sin te kry. Dit is mos lekker om te manipuleer met ‘n pynuitdrukking-gesiggie en pa of ma spring in en help en red. Dit is mos lekker om die nuutste en die vinnigste te wil hê en dit val in jou skoot. Heerlike korttermyn gevolge wat die jongmens dadelik lekker laat voel. Ongelukkig net vir ‘n baie kort rukkie!

Wel, soos die instant gratification aanhou en pa en ma aanhou “ja” sê, word dit ‘n gedragspatroon, ‘n gewoonte, ‘n leefwyse. Die kind kry die boodskap: dis hoe die lewe werk. Ek klap my vingers en almal spring. Die lewe draai om hom of haar. Die nuwe drie-eenheid, me, myself and I  word gevoed. Dis oneindig hartseer, want dis om ‘n kind groot te maak vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Huwelike gaan uitmekaar val as gevolg van die vals illusie oor die lewe. Jou kind gaan by die werk afgedank word omdat die baas nie die selfgerigte ego’tjie verder gaan voed of duld nie.
Liewe ouer, leer weer die woord: NEE!  Doen jouself en jou kind die guns en gebruik die woord NEE meer gereeld. Dis hoe die werklike lewe lyk wat vir jou kind wag. Hou op om jou kind voor te berei vir ‘n wêreld wat nie bestaan nie. Leer jou kind om nie ‘n slagoffer te wees nie, maar verantwoordelikheid van negatiewe gedrag te aanvaar. Hou op om jou kind te red! Jy hoef nie ‘n doktersafspraak te maak nie. Die medikasie is gratis soos jy die “voorskrif” hier lees.
Dit vra egter dapper ouerskap. Niemand het ooit gesê dit gaan maklik wees nie. Dis tyd dat die generasie streng kinders die regte medisyne kry ter wille van hulle eie gesonde toekoms. Seën jou kind deur ‘n baie liefdevolle en streng ouer te wees.  Seën jou kind en gebruik die woord NEE baie meer. Seën jou kind en leer hulle om deur pyn en teleurstelling te werk in plaas van hulle elke keer te red.
‘n Generasie bang ouers en ‘n generasie streng kinders is besig om doelgerig te werk aan ernstige gevolge oor tyd as gevolg van hierdie terminale siekte wat ons noem instant gratificationPa en ma, jy is die dokter in die geval. Jy hou die sleutel in jou hand wat jou kind se toekoms aanbetref. Maak jou kind groot vir die regte wêreld……….anders wag daar groot pyn en ontnugtering.

 

Wie is VitaAmp?

VitaAmp is 'n nie-winsgewende organisasie wat 'n hart en passie het vir ouers, leiers, onderwysers en jongmense.  Die doel is om hierdie groepe onderskeidelik weer te leer dat die lewe voluit gelewe moet word soos Jesus dit bedoel het in John 10:10, "Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het."
Besoek ons webwerf:
www.VitaAmp.org

Kontak VitaAmp:
info@VitaAmp.org
082 457 4696
Die lewe is soos . . .

My kind, die lewe is soos 'n Comrades marathon...

Onlangs het ons weer vasgenael gesit en kyk voor die TV na die jaarlikse Comrades marathon. Ons seun het vir die derde keer deelgeneem. Vir langer as 9 ure het ons, as ouers gebid en gekyk, totdat hy oor die eindstreep hardloop, nogal met 'n breë glimlag! Hy het sopas 'n uitdagende en moeilike wedloop voltooi en het nog krag gehad vir 'n glimlag - nog meer rede om hom te "applaud"!

Dit het my daaraan laat dink dat 'n mens vir jou kinders moet leer dat die lewe soos 'n lang wedloop is. In Hebreërs 12:1-3 lees ons van die wedloop van die lewe. Die belangrikste in hierdie wedloop is dat ons ons oog moet vestig op Jesus. Leer jou kinders dat hulle altyd vir Jesus voor oë moet hou. As dinge moeilik raak, dink aan Jesus wat vir jou wag by die eindstreep.

In die Comrades is voorbereiding en gereelde oefening noodsaaklik. Jou kind se voorbereiding op die wedloop vir die lewe begin reeds in die baarmoeder. Bid gereeld vir jou ongebore baba. In die kleuter-stadium vertel vir jou kind van die Here, lees vir hom Bybel en bid saam met hom. in hierdie tyd is jou voorbeeld ook vir jou kind belangrik. Leef jy jou Chistenskap prakties uit? Hoe hanteer jy moeilike tye in jou lewenswedloop? Dit is ook belangrik dat jy voortdurend bid dat jou kind Jesus sal volg.

In Hebreers 12:1 lees ons van die skare geloofsgetuies wat ons rondom het. In ons kinders se lewe moet ons diegene wees wat hulle aanmoedig as ons sien dat hulle moeg word en uitsak. Ons moet hulle ook leer om aanmoedigers vir hulle vriende te wees - dat hulle hul vriende ook in hulle geestelike groei moet bemoedig en ondersteun.

My seun vertel ons dat die kameraadskap gedurende die Comrades vir hom deur die wedloop gedra het. Leer jou kinders om in hulle lewenswedloop die regte vriende te kies: kamerade in Christus wat saam die lewenswedloop hardloop.

Op die Comrades-roete is daar oppe en affe. Jy moet jou ook voorberei op die opdraandes in die lewe. As dit moeilik gaan, kan jy miskien stadiger hardloop of dalk stap, maar moenie tou opgooi nie. Moenie ingryp en jou kind se lewe namens hom probeer leef as dit moeilik gaan nie. Moeilike tye kweek karakter!

Dit was vir my so snaaks om te hoor dat my seun gedurende die Comrades gereeld gestop het om 'n gekookte aartappel te eet! Net soos Comrades atlete voor die resies en tydens die resies die regte voedsel inneem, moet jy ook sorg dat jou kind die regte geestelike voedsel inneem. Blootstelling aan geestelike musiek, boeke en kerk is baie belangrik.

Na voltooiing van die Comrades, kry atlete 'n kosbare medalje. Herinner jou kind gereeld daaraan dat dat as hy die geestelike wedloop voltooi, daar ‘n hemelse prys op hom/haar wag.n, Eugene Marais, Heinrich Janse van Vuuren en Rooney de Sousa.

Helena Smith

WAT KAN ONS LEWE VERANDER? - GEBED!
 

Mamma’s, jy word genooi om deel te word van ‘n biddende groep. Elke Vrydagoggend. 07:30, in die personeelkamer. Ons het ‘n gebedsboek waarin kinders, ouers en personeel enige versoeke mag skryf.

Kom beleef die krag van gebed!

 

 

GEBEDSGROEP, SVJ - SAMIES VIR JESUS

 

SKOLE se HER-OPENING
AKADEMIE : MEDIA LEER
BOU JOU TOEKOMS in 202127 - 05 - 2020

2020-05-27 - Aansoekvorm om toelating

 

Samies op Facebook

 

OUERBRIEF25 - 05 - 2020 -VEILIGHEID
OUERBRIEF 22 MEI 2020 - Pdf
   
SAAMTREK VEILIGHEID VIDEO -26mb
   

VEILIGHEID VIDEO

 

 

OUERBRIEF 22 MEI 2020

Geagte ouer,

Graag deel ek met u die volgende inligting rakende die heropening van skole op Maandag, 1 Junie 2020.  Slegs Graad 7 sal op Maandag, 1 Junie 2020 aanmeld vir skool.  Geen ander leerlinge in Graad RR – 6 mag aanmeld vir skool op 1 Junie 2020 nie.  Die Nasionale Beheersentrum sal ‘n nasionale aankondiging doen van wanneer die ander grade wel mag aanmeld vir skool.  Dit blyk egter of die ander Grade twee weekliks uitmekaar kan aanmeld vir skool.

Ons nuwe slagspreuk by Laerskool Saamtrek is “VEILIGHEID” en ons fokus op die veiligheid van ons leerlinge, personeel en ouers tydens hierdie infasering van grade.

LET ASB. DAAROP DAT U KIND SY\HAAR EIE MASKER TEN ALLE TYE MOET DRA BY DIE SKOOL, INDIEN ‘N LEERLING NIE ‘N MASKER HET NIE SAL DIE LEERLING VOORSIEN WORD VAN ‘N MASKER SOOS VAN DIE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS ONTVANG.  U KIND MAG OOK SY\HAAR EIE HAND SANITEERDER SAAMBRING SKOOL TOE VIR EIE GEBRUIK.  GESIGSMASKERS VORM NOU DEEL VAN ONS SKOOLDRAG.  ‘n STANDAARD ROOI MASKER MET DIE SKOOLWAPEN SAL BESKIKBAAR WEES BY NWS, EN ANDER VERSKAFFERS.  U IS ONDER GEEN VERPLIGTING AS OUER OM DIT AAN TE KOOP NIE.  U KIND KAN STEEDS SY EIE MASKER DRA.

U moet uself asb. verwittig van die video-opname wat op D6, die Saamtrek Facebookblad en ons webtuiste uitgegee is.  Hierdie video behoort u gemoedsrus te gee rakende die dagverloop vir leerlinge by die skool. 

DIE VOLGENDE REËLINGS GELD VIR GRAAD 7 LEERLINGE OP 1 JUNIE 2020:

 1. Leerlinge sal slegs by die hekke in Michaelstraat en Ivorstraat ontvang word. 
 2. Personeel is op verskeie dienspunte geplaas regoor die terrein en speelgronde om sosiale distansiëring te reguleer. 
 3. Op die sypaadjie is reeds merke aangebring wat 1.5m uitmekaar is. 
 4. Dit sal deeglik gemonitor word deur die personeel. 
 5. By elke hek is daar twee “screeners” wat die temperatuur van leerlinge sal meet.
 6. Na die meting meld die leerling aan by die volgende punt waar die leerling se besonderhede en temperatuur op register aangeteken word. 
 7. Die leerling sal dan op ‘n mat wat met ‘n santeringsmiddel benat is hulle voete afvee.
 8. Daarna saniteer die leerling hul hande by ‘n saniteringstasie.
 9. Terwyl die leerling sy\haar hande saniteer sal ‘n personeellid die leerling se tas met ‘n saniteerder ontsmet. 
 10. Die leerlinge word reeds vooraf (in die week van 25 Mei tot 29 Mei) ingedeel in nuwe klasgroepe en sal voorsien wees van ‘n unieke nommer via Whatsapp.
 11. Na gelang van die leerling se unieke nommer, rapporteer die leerling direk by een van vier aangewysde lokale.
 12. In elkeen van die drie aangewysde klaskamers word 20 leerlinge geakkommodeer.
 13. In die saal word slegs 40 leerlinge geakkommodeer.
 14. Merke is aangebring op die stoepe by elkeen van die lokale om sosiale distansiëring te reguleer. 
 15. Die leerlinge gaan egter nie aantree, speel of wag vir die klok om te lui nie. 
 16. Elke leerling beweeg direk na die klaskamer waarby hulle ingedeel is.
 17. By die klaskamer word die leerling se hande weer gespuit met ‘n saniteerder.
 18. Leerlinge beweeg dadelik in en neem sitplek in by die tafel ooreenstemmend met hul nommer. 
 19. Daar is slegs een leerling per tafel en alle stoele en tafels is ook gemerk op die vloer met groot kleur plakkers om die sosiale distansiëring te handhaaf van tussen 1.5m en 1.8m.
 20. Leerlinge se klasrooster is verander en bestaan uit 6 periodes van 45 minute elk per dag. (Onderhewig aan Departementele verandering)
 21. Daar is steeds 2 pouses van 15 minute elk. (Onderhewig aan Departementele verandering)
 22. Leerlinge wissel glad nie van klas nie, personeel wissel van klas vir die aanbieding van vakke.
 23. In die skoolsaal waar 40 leerlinge is, sal ten alle tye ook 1 addisionele personeellid aan diens wees vir toesig om samewerking te verseker.
 24. Daar is reeds ‘n hersiende kurrikulum verskaf aan skole wat beteken dat die leerlinge die jaar se akademiese werk beslis kan opvang, vaslê en bemeester.
 25. Wanneer pouse aanbreek sal leerlinge individueel verdaag word.
 26. Elke groep het ‘n toegewysde ontspanningsarea waarheen hulle beweeg.
 27. Die personeel is almal ontplooi op die terrein om sosiale distansiëring te reguleer.
 28. Indien leerlinge die badkamers wil besoek is dit ook onder toesig.
 29. Slegs 3 leerlinge per keer word toegelaat in die badkamer.
 30. Daar is egter twee badkamers vir die seuns en 2 badkamers vir die dogters beskikbaar.
 31. Merke is ook aangebring op die stoep om ‘n afstand van 1.5 meter te handhaaf vir die wat wil wag om die badkamer te gebruik.
 32. In die badkamers is saniteringsbottels, asook aanwysings op plakkate van hoe leerlinge hulle hande moet was en reinig.
 33. Wanneer die klok lui om die einde van pouse aan te kondig sal leerlinge onder die toesig van personeel direk na hulle sitplekke in elke klaskamer beweeg.
 34. Leerlinge se hande word eers weer gesaniteer voordat hulle in die klaskamer inbeweeg.
 35. Aan die einde van die skooldag sal leerlinge weer individueel verdaag word.
 36. Daar sal geen buite kurrikulêre aktiwiteite plaasvind na skool nie.
 37. Die skoonmaakspan begin dan dadelik met die sanitering van meubels, vloere, deurhandvatsels, wasbakke, krane, toilette, ens. vir die volgende dag se ontplooiing.
 38. Elke leerling en personeellid sal met hul aankoms op die eerste dag van skool ‘n skanderings vraelys voltooi wat geliasseer word.
 39. Hierdie vraelys sal elke 14 dae ingevul word.

 

WAT GEBEUR MET LEERLINGE, PERSONEEL, OUERS EN BESOEKERS WIE MOONTLIKE SIMPTOME VAN COVID-19 TOON MET HUL AANKOMS BY DIE SKOOL:

 1. Soos reeds aangedui is die hekke in Michael- en ook in Ivorstraat oop tussen 07:00 en 07:30 vir die ontvangs van leerlinge.
 2. Die hek in Michaelstraat word dan gesluit vir verdere toegang.
 3. Slegs die hek in Ivorstraat is dan oop vir toegang tot die skool.
 4. By die hekke is “screeners” ontplooi, van die “screeners” is deur die Departement van Onderwys aangestel en reeds opgelei deur die Departement van Gesondheid.
 5. Indien enige persoon se temperatuur bo 38° C meet sal die persoon se naam ook dadelik in die risikoregister ingevul word.
 6. DIE OUERS WORD EERSTENS VERWITTIG, WANNEER DIE OUERS OP DIE PERSEEL IS EN TEENWOORDIG IS SAL VERDERE STAPPE EN PROSEDURES BESPREEK WORD.
 7. Die persoon sal via ‘n alternatiewe roete (anders as die normale gebruiksroete) geneem word na die isolasiekamer (musiekklas).
 8. Hier sal dan prosedure en protokol gevolg word waar die skool eers die ouers en dan die skool se toegewysde dokter, skoolsuster, en Departement van Gesondheid gekontak word.
 9. Die skool hanteer nie self die risiko van moontlike Covid-19 infeksies nie.
 10. Hierdie genoemde personeel is 24-uur tot die beskikking van die skool.

 

BESOEKERS GEDURENDE DIE SKOOLDAG BY DIE SKOOL:

 1. Weens die omvang en risiko verbonde aan besoekers by die skool sal die skool gedurende skoolure nie toegangklik wees vir die publiek nie.
 2. Slegs op afspraak sal persone toegelaat word om die terrein te betree.
 3. Soos aangedui is slegs die hek in Ivorstraat (hoofhek) toeganklik vir die publiek na 07:30.
 4. By die hek sal Departementele ‘screeners’ aan diens wees om temperature te skandeer en aan te teken in die risiko-register.
 5. Saniterings protokol sal ook geld vir alle besoekers op die skoolterrein.

 

GRAAD 7 LEERLINGE EN OUERS - NEEM ASB. OOK KENNIS VAN DIE VOLGENDE:

 1. Indien u kind nie aangemeld het vir skool op gegewe skooldae nie, moet u ‘n reëling tref met u kind se voogonderwyser\-es.
 2. Wanneer u dan ‘n reëling getref het met die voogonderwyser sal die onderwyser in sy\haar voogklas beskikbaar wees vanaf 13:00 tot en met 14:00 (elke skooldag) vir die afhaal van skoolwerk, harde kopieë, leermateriaal, vrae, ens.
 3. U as ouer is dan welkom om die onderwyser te besoek in hierdie gegewe tydgleuf na skool.
 4. Vanaf 14:00 sal daar dus nie verdere toegang tot die terrein wees nie.

 

WAT GEBEUR MET ONS GRAAD RR TOT GRAAD 6 LEERLINGE:

 1. Soos reeds genoem sal hierdie grade vermoedelik twee weekliks na die ontvangs van die graad 7 leerlinge by die skool kan ontplooi.
 2. Daarom gaan die aanlyn verskaffing van skoolwerk en inligting voort op die wyse wat tot dusver baie suksesvol aangewend is.
 3. D6 kommunikeerder was tot dusver beslis ‘n gebruiksvriendelike en maklike platform vir die doel.
 4. Daar sal egter geen werk weer uitgegee word voor 1 Junie 2020 nie. 
 5. Die hersiene kurrikulum sal eers bespreek, ondersoek en voorberei word.

 

AFSTANDSONDERRIG:

 1. Ouers en die gemeenskap word amptelik deur die Noordwes Departement van Onderwys gevra om die beskikbare platforms van die skool, asook ander hulpmiddels, te gebruik.
 2. Die moontlikheid om aanlyn onderrig te verskaf op Google Classroom word met erns ondersoek, u sal op hoogte gehou word met die nuutste verwikkelinge in hierdie verband.
 3. Die skool sal aanlynklasse monitor en terugvoer gee.

 

KONTROLELYS VIR DIE SKOOL:

 1. ‘n Daaglikse skoonmaakprogram vir personeel en leerders is reeds opgestel.
 2. Daaglikse vullisverwydering sal geskied.
 3. Die identifisering van hoërisiko-oppervlaktes soos telefone, deurhandvatsels, badkamers, deurrame, elektroniese apparatuur (sleutelborde in sentrums) en meubels (tafels en stoele in klaskamers) is geïdentifiseer.
 4. Medici sê goeie ventilasie in klaskamers is belangrik. Ten spyte van die koue winter sal ons sorg dat leerders nie koud kry en siek word nie, maar ons sal ook seker maak dat ons leerders deurentyd vars lug het.
 5. Plakkate rakende COVID-19 en goeie higiëniese praktyke sal oral sigbaar wees.
 6. ‘n Ondersteuningsnetwerk vir personeel en leerders wat siek is, moet geskep word. Ons verwys na emosionele sowel as akademiese ondersteuning.

 

WANNEER KAN LEERDERS TERUGKOM SKOOL TOE AS HULLE SIEK WAS?

 1. Leerders moet 14 dae by die huis bly as hulle simptome begin toon of positief getoets is.
 2. Na 14 dae, of as die leerder geen simptome meer toon nie, moet die leerder weer getoets word.
 3. Die ouers moet die graadhoofde skakel en die negatiewe uitslag aan hulle verskaf.
 4. Graadhoofde sal die leerder dan weer by die skool toelaat.

 

SKOOL SE ONDERSTEUNINGSNETWERK:

 1. Beheerliggaam van Laerskool Saamtrek
 2. Ons skool se ouergemeenskap
 3. NoordwesDepartement van Onderwys
 4. Nasionale Departement van Gesondheid (012 395 8000)
 5. The National Institute For Communicable Diseases (NICD) (0800 029 999)
 6. Wilmed Hospitaal(018 4687700) Anncron Hospitaal(018 4680000)
 7. Klerksdorp SAPS (018 4645000)

 

HOËRISIKOLEERDERS:

Hoërisikoleerders word aan die volgende kriteria gekenmerk:

 1. Bestaande mediese toestande, soos byvoorbeeld diabetes.
 2. Bestaande respiratoriese toestande, soos byvoorbeeld asma.
 3. Hoë bloeddruk.
 4. Hartsiektes.
 5. Kanker en ander immuniteitsverswakkende toestande.

 

Dit is belangrik dat sulke leerders nie in kontak kom met groepe ander leerders nie. Indien u kind aan bogenoemde kriteria voldoen, kontak asseblief die Skoolhoof sodat ons alternatiewe reëlings kan tref om u kind steeds van kwaliteitonderrig te voorsien.

“DRIVE-THRU” HARDE KOPIE PUNTE:

 1. Daar sal ook vanaf 1 Junie 2020 ‘n harde kopie “Drive-Thru” wees vir alle Grade RR – 6 leerlinge en ouers.
 2. Die punte sal op verskillende tye beskikbaar wees vir u gerief buite die hoofhek van die skool.
 3. Die tye sal ook verskil vir elke Graad om ‘n verkeersknoop en opeenhoping van mense te voorkom.
 4. Daar sal tafels uitgesit wees op die sypaadjie met personeel wat u met die harde kopieë bedien vanaf die dienspunt op die gereelde tye. (Gedurende skooltyd)
 5. Ons doen dit reeds op die sypaadjie, aangesien ons die beweging en toegang tot die terrein ten alle tye wil beperk.
 6. Hierdie kopie sal afgeteken word teenoor u kind se naam op ‘n klaslys.
 7. U sal vooraf moet aandui op die “Whatsapp” –groep van u klas of u van die diens gebruik wil maak al dan nie.
 8. Hierdie diens kan ouers help en bystaan wat probleme ondervind met die druk van inligting.
 9. Die tye vir die “Drive-Thru” sal aan u gekommunikeer word op die klasse se “Whatsapp” en ook op die D6 kommunikeerder.

 

INLOOP INTERNET “Wi-Fi”:

 1. Die skool stel ook ‘n klaskamer vir ouers en leerlinge beskikbaar vir die gratis gebruik van die skool se “Wi-Fi”.
 2. Hierdie reëling is om ouers by te staan wat graag D6 huiswerk, inligting en werksmateriaal wil aflaai op hul skootrekenaar of slimfoon.
 3. Hierdie diens is vir huisgesinne wat beslis nie oor genoegsame data beskik nie, asb.
 4. Hierdie diens sal ook op verskillende tye vir verskillende Grade beskikbaar wees om ‘n opeenhoping van mense te voorkom.
 5. Alle besoekers sal gebruik maak van die hoofingang in Ivorstraat waar Departementele ‘screeners’ besoekers se temperatuur meet en hul name invul in die risikoregister.
 6. Saniterings prosedures en protokol sal ten alle tye geld vir die besoek aan die inloop ‘Wi-Fi’ klaskamer.
 7. Die klaskamer sal ook soos die res van die skool gesaniteer word aan die einde van elke skooldag. (Na 14:00 daagliks)
 8. Die diens is vir elkeen van u se gerief indien u sukkel met die bekostigbaarheid van data.
 9. Die tye vir die “Drive-Thru” sal aan u gekommunikeer word op die klasse se “Whatsapp” en ook op die D6 kommunikeerder.

KLEREBANK:

 1. Die skool se klerebank sal ook oop wees vanaf Maandag, 25 Mei 2020 tussen 09:00 en 11:00.
 2. Die klerebank is oop vir ouers en leerlinge wat graag tweedehandse wintersklere wil aankoop vir leerlinge.
 3. Maak gerus gebruik van die diens.

 

SNOEPIE:

 1. Die gebruik van die snoepie word steeds ondersoek, u sal wel ingelig word rakende die finale besluit.
 2. Daar is steeds die moontlikheid van fisiese kontak met die note en muntstukke vir aankope.
 3. Tot tyd en wyl die snoepie nie oop is nie vra ons vriendelik dat u elke dag vir u kind ‘n gesonde kospakkie sal inpak asb.

 

ONDERSTEUNING DEUR DIE SKOOL VIR HUISGESINNE, LEERDERS EN OUERS:

 1. Die aansteeklikheid van die siekte is ‘n werklikheid.
 2. Niemand het daarvoor gevra nie.
 3. Moet dus nie self swaar dra aan die emosionele aspek van die situasie en pandemie nie.
 4. Ons skool beskik oor sy eie beraders, en u is welkom om die skool ten enige tyd te skakel vir gratis bystand in die geval.

 

SKOOLGELD:

 1. Dit is van uiterse en groot belang dat ons Samies steeds ons skoolgeld op datum betaal.
 2. Indien u kind ‘n ingeskrewe leerling van die trotse en pragtige skool is wil ons u versoek om so voort te doen asb.
 3. Die voortbestaan en oorlewing van hierdie instansie is uit en uit in elkeen van ons ouers se hande.
 4. Ons het steeds uitgawes om maandeliks te dek, insluitend die salarisse van ons Beheerliggaamspersoneel en ander uitgawes net soos in enige huishouding.
 5. Sonder u ondersteuning in hierdie verband sal hierdie pragtige skool, sy leerlinge en personeel werklik kwyn.

 

Ons maak staat op julle Samies, ons sal die tydperk deursien met geloof in God ons Hemelse Vader.  Ons plaas ons vertroue en hoop in Hom, ons Verlosser en Saligmaker.

Ons poog om u deeglik op hoogte te hou met enige nuwe verwikkelinge.  U is ook welkom om die skool te kontak vir enige verdere navrae.

Ons wens elkeen van u alle voorspoed en seën toe.

STIMULUS MAKSIMA:READING ROCKET21 - 05 - 2020

Geagte Ouers.

Ek hoop en vertrou dit gaan nog goed met u.

Stimulus Maksima wil graag aan u kind ‘n verdere kans gee om die Reading Rocket program tuis te gebruik. Elke leerder kan Reading Rocket bekom via dieselfde roete as waar ouers toegang het tot hulle Reading Rocket vorderingsverslae.

Om die Reading Rocket program te bekom en te gebruik volg die volgende stappe:
Gaan na https://sm.lain.co.za en teken in onder die Parent & Learner sign in here: kolom met die volgende 614 - leerder se login nommer word hier ingetik bv 614-1234.
Die eerste nommer (614) is die Sentrum ID op die stelsel.
Die tweede nommer (1234) is die leerders se login nommer wat hy/sy gebruik om in die sentrum in te teken op Reading Rocket by die skool.
Op die blad wat oopmaak, sal die programskakel en instruksies wees. Die stappe is baie eenvoudig en die Reading Rocket program kan maklik afgelaai en geinstaller word.
Indien u enige ondersteuning of hulp mag benodig kontak asb vir Sharon by 082 933 2135 via whatsapp.

Ons wil graag al die leerders motiveer om aantehou met lees in die tyd waar almal by die huis is, ons wil verseker dat u kind se leesvermoëns verbeter asook hulle leesbegrip. Daarom is dit uiters belangrik dat elke leerder aanhou met lees om sodoende hul leesvlakke te verbeter.

Ek wil vir elke ouer dankie sê en sterkte toewens in hierdie tyd, saam kan ons ‘n beter toekoms bou vir u kind deur hulle leesvermoëns te verbeter wat sal beteken dat u kind op elke ander vakgebied beter sal presteer.


Vriendelike Groete
Stimulus Maksim

Brief - Pdf

Video Hulp

 

Aan al ons ouers!28 - 04 - 2020

Geagte ouers,

Psalm 30: 11 - 13

Hoor, HERE, en wees my genadig! HERE, wees my helper! U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord; sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. HERE, my God, vir ewig sal ek U loof.

Plaas u hoop in God ons almagtige Hemelse Vader en Hy sal jou vrede skenk.

Geagte ouers,

Nie een van ons het enigsins enige duidelikheid rakende die stand van onderwys en dit wat vir ons voorlê op die stadium nie. Daar is ook geen defnitiewe datum op hierdie stadium vir die her-opening van die skole nie.

Ek haal egter mnr. Chris Klopper, die uitvoerdende hoof van die SAOU aan, wat gesê het dat die oplossing vir die probleme wat onderwys in die gesig staar nie noodwendig die inhaal van die kurrikullum is nie, aangesien dit die maklike deel is, maar dat die grootste uitdaging wel die veiligheid van ons leerders en ouers is. Ek verseker elkeen van u dat die SAOU ‘n uiters belangrike en sterk bondgenoot is vir me. Angie Motshekga, die minister van onderwys. Haar besluitnemingsproses sluit altyd die indrukke, opinie en voorstelle van die SAOU in. Totdat daar nie veiligheidspakette en gesigsmaskers by elke skool afgelaai is nie, sal skole nie her-open nie. Volgens mnr. Chris Klopper blyk 11 Mei 2020 ‘n geskikte datum ver her-opening te wees.

Daar is egter vele spekulering, fluisteringe, uitings en bespiegelinge deur sogenaamde “kenners” in die sosiale media oor wat die oplossings is, nie een van hierdie “voorstelle” is egter ‘n amptelike stelling of opdrag vanaf die minister van onderwys nie. Sosiale media “kenners” is net besig om verdere verwarring en onsekerheid te skep met onwaarhede op hierdie platforms. Waak asb. daarteen om vasgevang te word in hierdie web van bespiegelinge.

Ek wil u verseker u kind se akademiese welstand is op die stadium in goeie hande. Dit wat besluit sal word sal tot die volle voordeel van elkeen van u kinders strek. Die kurrikullum is haalbaar in alle opsigte, aangesien u moet anvaar dat enige skooljaar uit ongeveer 193 – 195 skooldae per jaar bestaan. Dit is nou einde April 2020, dus is daar steeds genoeg tyd om die kurrikullum met sukses af te handel en te onderrig. Dit is ook die belangrikste aspek op die onderhandelingstafel met die verskeie unies, Departement van Onderwys, Departement van Gesondheid en die Nasionale beheersentrum.

BAIE BELANGRIK: U moet beslis aanvaar dat skoolgelde steeds ‘n uiters sensitiewe saak by elke skool regoor die land is, indien nie die wêreld nie. Skoolgelde is ‘n ereskuld. Hierdie fondse word steeds aangewend vir die betaling van dienskontrakte, dienslewering, salarisse, ens. Skoolgelde vir enige akademiese jaar is vooruitbetaalbaar. So ook by Laerskool Saamtrek. Die skoolgeld vir Gr. RR – R is steeds R 13 800.00 per leerling per jaar, en vir Graad 1 – 7, R 12 600.00 per jaar. Dit was nog altyd goed gepropageer dat die bedrag vir u gerief oor 12 maande betaalbaar is. Nog nooit in die bestaan van Laerskool Saamtrek was ouers en leerlinge gevrywaar van skoolgeld vir skoolvakansies nie. U besef net so goed soos ek en die Onderwys owerhede dat ons as leerlinge en personeel onsself tans in ‘n verlengde skoolvakansie bevind. Tans, tot en met Vrydag 1 Mei 2020 is daar slegs 18 skooldae verlore vir die 2020 akademiese skooljaar.

Ons besef terdeë dat elke ouerhuis elke sent styf vashou en twee keer omdraai met die onsekerheid wat die grendeltydperk by elkeen van ons veroorsaak het. U moet egter steeds in gedagte hou dat die akademiese skooljaar steeds sal plaasvind, en die kurrikullum (ingekort, aldan nie) steeds onderrig en geassesseer sal word by elke skool regoor die land en wêreld. Iets waarvoor u kind ‘n rapport sal ontvang wat hom of haar moet promofeer na die volgende graad vir die volgende akademiese jaar. Op geen stadium is daar deur die President, minister van Onderwys of die nasionale rampbestuur kwytskelding gelewer aan die betaling van skoolgeld nie. Indien u as ouer wel agter raak met die betaling van skoolgelde gedurende die tyd, moet u asseblief so gou moontlik ‘n reëling met die skool tref om te voorkom dat u uself in ‘n benarde posisie bevind. Aangesien enige agterstallige skoolgeld druk op enige ouerhuis gaan plaas.

Ek doen dus ‘n beroep op elke getroue Samie om steeds skoolgeld te betaal indien u nie reeds die volle bedrag vooruitbetaal het vir die jaar nie. Saamtrek moet steeds ‘n regverdige kans gebied word deur sy deelgenote op ‘n suksesvolle en lewensvatbare voortbestaan. Hierdie skool van uitnemenheid se toekoms is in u hande. Ons maak staat op elkeen van u om die regte besluit te neem vir u kinders se blink toekoms. Dankie aan elkeen van ons onderwysers, ouers en leerlinge wat egter steeds getrou leermateriaal voorberei en via die “ D6 Communicator” aan elke leerling besorg, dankie vir u bystand en hulp om hierdie leermateriaal in te oefen en te voltooi. U elkeen se harde werk en insette sal beloon word.

Ek dra elkeen van u daagliks op in my gebede, met die wete God is ons Leidsman, en slegs Hy sal beskik, Hy alleen.

Ons is lief vir elkeen van julle.

Samiesgroete

PJ Visagie: Skoolhoof

 

Covid Ouerbrief 2020

TUISWERK20 - 04 - 2020

'n Boodskap aan al ons ouers. Doen asseblief slegs die werk wat op die D6 Communicator geplaas is. Ons sal u op hoogte hou van enige veranderinge of nuwe werk wat op Communicator geplaas word.

Daar word weekliks werk op die D6 Communicator geplaas wat u tuis met u kind kan doen.   Kontak ons asseblief by 0844680911 indien daar enige navrae is.

 

 

BRIEF25 - 03 - 2020

Geagte ouer,
Met die nuutste verwikkelinge rakende Covid-19, is dit vir elke ouerhuis en leerling van Laerskool Saamtrek dalk sinvol om in te skakel op die skool se webtuiste (www.saamtrek.co.za) waar u ons skool se media leer kan besoek.  Daar sal elkeen opgeneemde lesmateriaal vind vir Afrikaans, Engels en Wiskunde.  Dit is deur ons skool se eie personeel voorberei, opgeneem en geplaas vir onderrig en leer in hierdie genoemde vakke. Die werk is ook gebasseer op die kurrikulum. Hierdie aanvullings is van ontsaglike waarde vir elke leerling en ouerhuis in hierdie onsekere tye.  Ons kan as ouers ook op verskillende webtuistes gaan soek vir aanvullende werk, maar dit is nie noodwendig kurrikulum georiënteerd nie.  Indien u die geleentheid het moet u asb. die geleentheid aangryp.  Indien u onseker is hoe om toegang te verkry tot die media leer kan u weer seker maak van u kind se unieke toelatingsnommer voor in elkeen se huiswerkboek.  Sleutel die nommer + u kind se van in HOOFLETTERS in.
Ons wens elkeen van u God se rykste seen toe.  Bly asb veilig.

Groete
Pieter Visagie

Belangrike kennisgewing aan al ons ouers16 - 03 - 2020
COMMUNICATOR16 - 03 - 2020

Maak asb. seker dat u D6 Communicator aflaai op u selfoon of rekenaar. Dit is ons hoofbron van kommunikasie en onder omstandighede is dit noodsaaklik dat ons doetreffend met u kan kommunikeer. Laai dit af by: https://d6.co.za/education/downloads/

NUWE PERSONEEL28 - 01 - 2020

Baie welkom aan mnr. Hermann Venter wat aangestel is as Sport- en kultuurkoördineerder asook verantwoordelik is vir die ontwikkeling van krieket hier by die skool. Kontak hom gerus indien u belangstel in die krieketakademie.

REDENAARS23 - 01 - 2020
2020 GR 7's

Aan die begin van ons graad 7's se laaste jaar in die laerskool, wil ons elkeen van hulle 'n geseënde jaar toewens. Mag hierdie jaar gevul wees met hoogtepunte!

STUDENTE16 - 01 - 2020

Agter: Alison van der Merwe, Kayla Visser, Theriska du Toit, Kyla Botes, Sabrina Griesel, Hendré Pretorius, Shirley O'Bryan.
Voor: Elvira Engelbrecht, Tammy Dias, Cherri v.d. Westhuizen, Kirsten Rothman, Dané Taljaard, Marli Beytell, Anique Spies.
Saamtrek Groet05 - 12 - 2019

 

 

Prysuitdeling - Gr. 7 201911 - 11 - 2019

Matlosana Sporttoekennings 201930 - 10 - 2019

Samie-trots! Tydens die Matlosana Sporttoekennings op Vrydag, 25 Oktober het ses Samies toekennings ontvang. André Visser is aangewys as Junior Sportseun van die Jaar! JD v.d. Westhuizen, Carli Visser, Mpho Phatudi, Lamoni Coetzer en Christiaan v.d. Bergh het almal Meriete toekennings ontvang.

kreatiewe skryfkompetisie22 - 10 - 2019

Samie skitter met pen!

Julita Nel (gr. 7) het aan Beeld se kreatiewe skryfkompetisie deelgeneem Meer as 1000 skole het deelgeneem aan die kompetisie en daar was meer as 3000 opstelle. Beeld het al die top 60 deelnemers na hul jaareidfunksie genooi Daar was 20 Laerskool leerders uitgenooi waarvan Julita een was. Sy het Vrydag 4 Oktober die geleentheid by Mediapark bygewoon. Laerskool Saamtrek is baie trots op haar.

Slimkop skitter in Dubai11 - 10 - 2019

Chris Louw (Gr. 3)  is 'n regte slimkop met wiskunde. Wiskunde is behoorlik sy kos!   Hy het  op 29 September 2019 Suid-Afrika verteenwoordig by die Internasionale Gajsma Abakus Kampioenskappe te Dubai.  Tydens die kompetisie het hy 'n tweede plek behaal.

LEERDERRAAD 201916 - 09 - 2019

Leerderraad inhuldiging

Baie geluk aan ons leerders wat tot die Leerderraad ingehuldig is:

HOOFDOGTER & HOOFSEUN : 
Nicolette Hayward & André Visser

O/HOOFDOGTER & O/HOOFSEUN: 
Liané Engelbrecht &Luan Vermeulen

LEERDERRAAD:

Duquan Alberts
Nicholas Bekker-Banfield
Ruan Britz
Francois Dumond
Joshua Els
Burger Geldenhuys
Alden Jacobsz
Juan Prinsloo
Paul Roux
Leon Spies
GJ Steenberg
FP Strauss
Bernard Swanepoel
Carlo Symington
Ruan Taljaard
Christiaan v.d. Bergh
JD v.d. Westhuizen
Hanré Venter

Clarissa Brewer
Kaylin Coetzer
Liné de Beer
Cayla de Klerk
Marolene Havenga
Amanda Herholdt
Amoné le Roux
Kaylie Levey
Amoné Meyer
Chloé Meyer
Zandri McIntrye
Laurike Mynhardt
Julita Nel
Alri Rossouw
Chantelé Swanepoel
Danél van Wyk
Hesmarie Visagie
Isabella-Maré Wood

WINTERSDRAG27 - 05 - 2019

Neem asseblief kennis dat alle leerlinge amptelik oorskakel na wintersdrag
op Maandag, 3 Junie 2019.

Samies-gee-om21 - 05 - 2019

Samies-gee-om - Baie baie dankie vir elke bydrae, groot of klein. Ons kon aan die Stilfontein Animal Shelter hondekos en komberse skenk en aan die DBV hondekos, katkos, komberse en katsand. Julle is ware Samies!

 

DBV

Hier by die Samies gee ons om vir ons gemeenskap. Vir die hele Mei-maand samel ons komberse en kos vir ons diere-maats in. Alle bydraes kan direk by klasonderwysers afgelewer word. Baie dankie dat u ook omgee.

WAARDESTELSEL07 - 05 - 2019

Laerskool Saamtrek strewe daarna om toegeruste leerders die wêreld in te stuur wat verantwoordelikheid vir hul optrede kan aanvaar. Ons bespreek elke maand 'n waarde.

Ons tema vir die maand is :

"Ons leer hierdie maand wat beteken Lojaliteit."

VOLKSWAGEN04 - 03 - 2019

Baie dankie aan Volkswagen Klerksdorp wat die pragtige bussie tot ons skool se beskikking stel, Die voertuig is te koop en u kan dit by die skool kom besigtig. Kontak asb. vir me. Christa Maritz direk vir enige navrae.

Samieraad opleiding21 - 02 - 2019
Samieraad opleiding deur Valuetrix

Spogkaart 201919 - 02 - 2019

Ons beloon graag ons Samies vir positiewe gedrag. Baie dankie aan ons borge wat ons Samie Spogkaart moontlik maak. Die kaart mag slegs deur die leerder self gebruik word vir sy/haar aankope by die verskillende besighede.

Milky Lane - Matlosana Mall
Pharmacy at Spar - Lautzlaan
Mugg & Bean - Matlosana Mall
Spur - Klerksdorp en Matlosana Mall
Debonairs - Matlosana Mall
Steers - Matlosana Mall
John Dory's - Matlosana Mall

MY SCHOOL

"My School" kaart

Sluit aan by "My School" en ondersteun Laerskool Saamtrek elke keer wat u die kaart gebruik. Dit kos u niks, elke keer wat u die kaart gebruik word 'n bydrae aan die skool gemaak. Besoek BRONNE - MEDIA vir die aansoekvorm. Voltooi asseblief en gee dit by die skool af of e-pos dit direk na finans@saamtrek.co.za. U kan die kaart in Klerksdorp gebruik by Engen, Woolworths, Supa Quick, Waltons en Flight Centre.
Baie dankie dat u ons hande sterk maak!

Aansoekvorm

KOMMUNIKASIE EN BEMARKING

Neem asseblief kennis dat die skool ‘n bemarker aangestel het om kommunikasie en projekte te koördineer. Mev. Petru Myburg is nou deel van ons span en u kan haar direk kontak by die kantoor of ‘n e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com

Kommunikasiekanale:

Die skool se Communicator word steeds bestuur en daaglikse kommunikasie, uitslae en belangrike kennisgewings gaan steeds deur die sisteem bestuur word.

Die Awsum App is in werking en u kan foto’s en dokumente daar aftrek.

Indien u nie die communicator op u rekenaar of selfoon het nie, laai dit af op www.school-communicator.com/downloads. Kies Suid –Afrika , dan Laerskool Saamtrek en volg die instruksies. Skakel asb. u kennisgewing funksie op u foon aan.
Hou gerus ons facebookblad dop vir foto’s en nuus .

 

As u iets wil deel:

Indien u foto’s, videos of inligting met die skool wil deel kan u dit per e-pos stuur na petrumyburg@gmail.com of whatsapp na 0844680911/0834070322. Volledige inligting moet asseblief saam gestuur word soos bv. naam, span, wedstryd, datum, plek, kultuuraktiwiteit. Ons kan nie by alle spanne altyd wees nie en u betrokkenheid word opreg waardeer. Neem asseblief in ag dat ons nie alles kan plaas nie.

 

Aanlyn nuus

Laerskool Saamtrek is nou ook deel van die opwindende aanlyn nuusblad awsumnews@tiemedia.co.za. Gaan loer gerus wat daar gebeur.
awesum.co.za
Groete

Mnr. P. Visagie
Hoof

DANKIE

DANKIE, DANKIE, DANKIE! Met hierdie besondere woorde van dankbaarheid, kan ons as skool nie anders as om ons blydskap te betoon, vir die genade en voorregte wat ons as skool so mildelik uit die Hemelse Vader se hand ontvang op ‘n daaglikse basis nie.  Dit gaan voorwaar uiters goed met ons skool en met ons leerders.  Ons kan nie anders, as om te getuig, dat ons beslis geseën is.

Dankie aan elke ouer, leerder, personeellid, vriend en kennis van die skool, vir u bydrae om hierdie skool in ‘n instansie van uitnemendheid te omskep op alle terreine, akademies, kultureel en op die sportveld.

Hartlik welkom weer met die aanbreek van die 2018 skooljaar.  Aan elkeen van u as ouers en leerlinge wil ons as personeel en beheerliggaam van Laerskool Saamtrek u alle seënwense toewens vir hierdie nuwe jaar.  Ons hoop van harte dat u verbintenis met die skool iets besonder sal inhou vir u en u kind.

In besonder ‘n warm en hartlike welkom aan al ons nuwe leerlinge by Laerskool Saamtrek, so ook aan ons nuwe Gr. RR, R en 1 leerlinge en ouers by die skool.  Ons glo u is reeds tuis en baie gelukkig by u nuwe skool.

Wees positief oor u skool, ondersteun waar u kan, wees betrokke sover moontlik.  Maar die belangrikste, u is hierdie skool se beste en sterkste bemarkingsmiddel, praat positief oor alles wat gebeur.  Hier by Saamtrek beskik ons oor ‘n oopdeur beleid, en help ons graag waar ons kan.

Mag u en u familie net God se rykste seën en genade ontvang hierdie jaar.  Mag u Sy liefdevolle arms wat u toevou in liefde, voel en waardeer.

KOERANT ADVERTENSIE
Inligting: pdf
   
AansoekVorm: pdf

Plaas jou advertensie van jou besigheid in Saamtrek se koerantjie – Junie en November 2017 uitgawe.
Vir verdere inligting Sharon@saamtrek.co.za

ondersteunersdrag

Nou beskikbaar. Die  klere kan by skool besigtig en aangepas word vanaf 9 Februarie. Daar sal ook aan alle leerders bestelvorms huistoe gestuur word. Ondersteun u kind hierdie jaar in u eie Saamtrek ondersteuners drag. Ons bloed is rooi.

Ondersteunersdrag kennisgewing Ondersteunersdrag Bestelvorm

 

 

 

 

 

 

KOEILOOP 202016 - 03 - 2020

Op Vrydag, 13 Maart 2020 het Blommetjie by ons kom kuier en die Samies was baie opgewonde om te sien op wie se nommer sy gaan "plons".   Baie dankie aan elke Samie en ouer wat ons projek so ruimhartig ondersteun het!  Baie geluk aan die wenners!   En laastens......Baie dankie Blommetjie!

GR 7's by SUN CITY18 - 11 - 2019

Graad 7's kuier heerlik by Sun City

Op Woensdag, 30 Oktober het ons graad 7's 'n dag vol pret by Sun City deurgebring. Dit is 'n dag wat nog lank onthou gaan word. Baie dankie aan ons ouers wat dit moontlik gemaak het. Die tydjie by Laerskool Saamtrek word nou kort en dis nou net die eksamen wat voorlê. Ons wens ons graad 7-maats alles wat mooi is toe vir hul nuwe pad in die hoërskool!

KONSERT14 - 11 - 2019

Graad RR & Graad R konsert

Die jaarlikse Gr. RR & Gr. R konsert het die gehore op hul voete! Baie geluk aan elke Samie maatjie met 'n pragtige konsert!

 

GEESWEEK14 - 11 - 2019

Samie Geesweek

Oktober is omgee-maand hier by Laerskool Saamtrek. Vanaf 28 Oktober tot 1 November het ons 'n pret geesweek gehad en Samies het met oorgawe meegedoen. Van vreemde oë, brille, verskriklike haarstyle tot prettige kouse! Op 1 November sluit ons die maand af met 'n CANSA strikkie op die
rugbyveld. Al die klere wat ingesamel is, is aan Solidariteit geskenk. Ons het ook 'n muntlegging gedoen ten bate van Huis Servaas. Baie dankie aan elke Samie, ouer en die gemeenskap vir u betrokkenheid by hierdie mooi projek.

MUNTUITLEGGING15 - 11 - 2019

Oktober is ons omgee-maan

Samies het op Donderdag, 17 Oktober 'n muntlegging gehou ten bate van Huis Servaas. Dit is deel van ons Oktober Samies-gee-om-projek. Baie dankie vir elke bydrae.

 

NASIONALE BOEKWEEK06 - 09 - 2019

Samies vier nasionale boekweek en ons het sommer baie pret! Storieboek-karakters hardloop oor die terrein rond en kuier in die klasse! Daar kruip selfs 'n paar in die kantoor weg!

PERSONEEL SPANBOU03 - 09 - 2019

Personeel het gees en talent!

Die personeel het op Vrydag, 30 Augustus 2019 'n heerlike spanbou gehad en sommer nuwe talent ontdek! Van die beste span met die meeste gees tot die grootste drama queen/king...
Dis lekker om 'n Samie-onnie te wees!

MARKDAG 30 - 07 - 2019 - KASKAR 2019

 Ons jaarlikse Kaskar was weereens 'n reuse sukses!  Ons bedank elke Samie, ouer en vriend van Laerskool Saamtrek wat bygedra het om van die dag so 'n groot sukses te maak.

OPEDAG15 - 07 - 2019

Baie welkom aan al ons nuwe maats!

SOKKIE14 - 06 - 2019

Baie dankie aan mnr. Hansie en gr. 7/3 vir 'n puik sokkie.  Die gr. 6& 7's het die kwartaal op 'n hoogtepunt afgesluit. 
Baie dankie aan Melanie Els Photography vir pragtige foto's.

HOKKIEKARNAVAL04 - 06 - 2019

Ons jaarlikse hokkiekarnaval vind plaas op Saterdag, 8 Junie 2019 te
Hoërskool Wesvalia. Ons ontvang graag 11 skole se spanne. Kom maak 'n draai
en ondersteun mooi hokkie.

Pantoffeldag - 10 Mei10 - 05 - 2019

Ons ondersteun graag ons gemeenskap en Pantoffeldag was beslis groot pret!

 

Welpierugby en Mini-netbaldag30 - 04 - 2019

Baie dankie aan elke ouer, oupa en ouma, borg en vriend van Saamtrek wat gehelp het om van die Welpierugby - en Mini-netbaldag so 'n reuse sukses te maak. Baie dankie aan elkeen wat vir ure staan en pannekoek bak het, verkope hanteer het en voorraad aangery het. Baie dankie aan Konika Minolta vir u insette. U almal maak ons hande sterk!


14- 01 - 2020

KWARTAALPROGRAMME 2020

JAARPROGRAM - 2020 -

KWARTAAL 1 15 JANUARIE - 20 MAART
KWARTAAL 2 31 MAART - 12 JUNIE  
KWARTAAL 3 07 JULIE - 18 SEPTEMBER  
KWARTAAL 4 29 SEPTEMBER - 02 DESEMBER  

 

OUERBRIEF 2020

 
       

 

KENNISGEWING27 - 5 - 2020

2020

Skool Sluit 5Maart om 10:00

Skoolgeld verhoging 2020

 

2019

Kennisgewing Bladsy 1

Kennisgewing Bladsy 2

Kennisgewing Bladsy 3

of > Kennisgewing (Zip)

 

2018

Kennisgewing Bladsy 1

Kennisgewing Bladsy 2

Kennisgewing Bladsy 3

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Liedjiefees : DVD bestellings

---------------------------

Nuwe Metodiek in Onderrig 2017

Ondersteunersdrag

Ondersteunersdrag Bestelvorm

Busroete vanaf Orkney

 

AANSOEK OM TOELATINGVORMS.

03 -18-2020
2020-03 - Aansoekvorm om toelating PDF  

 

BENODIGDHEDE - 2020

20-11-2019
MSW   PDF
GRAAD 1   GRAAD 1
GRAAD 2   GRAAD 2
GRAAD 3   GRAAD 3
GRAAD 4   GRAAD 4
GRAAD 5   GRAAD 5
GRAAD 6   GRAAD 6
GRAAD 7   GRAAD 7

 

SKOOLBELEIDE

Aankope en voorkeurverkrygingsbeleid
Afwesigheidsbeleid
Beleid oor bullebakkery en kuberbullebakkery
Beleid oor inligtingstelsels en sosiale media
BELEID OOR LEERDER SKOOLBYWONING LS SAAMTREK
BELEID_OOR_GESLOTEKRINGTELEVISIE
BEVORDERING VAN TOEGANG TOT INLIGTING
DISSIPLINEREBELEID
Eksamen en Toetsbeleid
Finansiele beleid
Gedragskode vir Beheerliggame
Gedragskode vir onderwysstudente
Gedragskode vir ouers
Godsdiensbeleid
Grond- en gebouebeleid
Grondwet van Beheerliggaam
Handboekbeleid
Handelingsbeleid (INHOUDSOPGAWE)
Handelingsbeleid
Huiswerkbeleid
INKLUSIEWE ONDERWYSBELEID
LEIERSKAPBELEID
MIV Vigsbeleid
Naskool Beleid en Pligstaat
Organisatoriese inligting (Onderwysers)
Proefstudentebeleid
Rookbeleid
Selfoonbeleid
SKOOLBELEID
Sport- en Kultuurbeleid
Taalbeleid
toelatingsbeleid
Toerbeleid
Veiligheid- en sekuriteitsbeleid met aanhangsels
Visie en Missie stelling
SKOOL PROFILE

 

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting
Debietorderopdrag vorm

 

HERONDERRIG

HERONDERRIG_2020
   

 

DANKIE

 

. SOEK JY ‘N SKOOL WAAR JOU KIND GELUKKIG IS? .


 

: ARGIEF - NUUS 2019 :