fotoalbums
kontak ons

WELKOM NUWE MAATS

WELKOM AAN SAMIES SE NUWE MAATS IN GR RR, GR R & GR 1:
ONTHOU JULLE BEGIN REEDS OP DINSDAG, 16 JANUARIE 2018 OM 08:00 – 10:00

 

GR RR & R-KONSERT EN DIPLOMAPLEGTIGHEID

Daar kom die Alibama, die Alibama, die kom oor die see en Hallo, hoe gaan dit?  Meisies wat smag na ‘n man.  Mamma ek wil ‘n man hê, waste man my liewe kind?  Die bulletjies maak van die verhoog die rugbyveld en “perform” soos die bekende James Bond movie!  Die kleine Samies was so in vervoering, dat dit werklik gevoel het asof ons reg rondom die wêreld toer.  Hulle tema “Reg oor die wêreld”  was puik uitgevoer.  Na die konsert het elke Samie sy/haar diploma ontvang om na die groot skool te gaan.
Julia de Abreu (Gr.7.1); Simon la Grange (Gr.7.3 & Wilme Meiring (Gr. 7.2)

KONSERT      
     
DIPLOMAPLEGTIGHEID      
     

 

1. GR. R – 3: GRONDSLAGFASE

Hier spog ons skool met seker een van die beste Grondslagfase-afdelings in die Klerksdorpomgewing.

Onder bekwame leiding van die Departementshoof, Me. Blanché White, floreer en groei ons leerders. Sy word bygestaan deur ‘n Graadvoog in elke graad.

 

GR R

Skoolgereedmaking is hier ‘n prioriteit met inagneming van elke kleuter se vlak van emosionele ontwikkeling, sodat elkeen van ons kleuters, aan die einde van sy/haar Gr.R-jaar, met selfvertroue en ‘n gevoel van veiligheid, Gr.1 kan aanpak.

Koffie saam met Ma

 

SKOOLGEREEDHEID

Kinders is skoolpligtig in die jaar wat hulle sewe jaar oud word.

Om “skoolgereed” te wees impliseer dat die stadium van ontwikkeling bereik is waar sy of haar sosiale, emosionele, fisiese en perseptuele areas van ontwikkeling gereed is sodat hulle met selfversekerdheid, gretigheid en gewilligheid, die informele leeraktiwiteite van die Graad R klas sal verruil vir die eise en uitdagings van formele leer.

Laerskool Saamtrek se Graad R klasse volg ‘n gestruktureerde program wat op ‘n informele wyse aangebied word. Goed deurdagte aktiwiteite is gemik op vaardigheidsontwikkeling om sodoende skoolgereedheid te bevorder. Die speelgrond waar kleuters klim en klouter, balanseer, swaai, sosialiseer en ontdek, is ‘n baie belangrike verlenging van die klaskamer, waarsonder formele leer nie suksesvol aangebied sal kan word nie.

Soos deur die Beleid vir Kleuteronderrig voorgeskryf, word géén formele leer, lees of skryfwerk in Graad R gedoen nie.

Die skep van ‘n geborge opvoedingsklimaat is ‘n basiese opvoedkundige doelwit. ‘n Kind wat seker van homself is, sal in staat wees om suksesvol te leer. In Laerskool Saamtrek poog ons om ‘n positiewe en realistiese selfbeeld by elke leerder te bevorder.

Ordelike, gestruktureerde roetine en die behoorlike toesig en leiding van bekwame en simpatieke onderwysers, sal die geleentheid bied vir die individuele kind om sy volle potensiaal te ontwikkel. Elke kind het aanmoediging nodig, nie net op akademiese gebied nie, maar vir al sy pogings. ‘n Redelike vlak van verwagting deur sy ouers en onderwyser, sal verseker dat hy sy motivering behou.

By skooltoelating sal daar verwag word dat die leerder in staat sal wees om:

Bogenoemde is slegs riglyne!

 

VENNOOTSKAP MET KLEUTERSKOLE

Gereëlde kontak en interaksie met kleuterskole vind op ‘n kwartaallikse basis plaas.

Die Gr R-personeel is deel van die kleuterskoolvereniging wat kwartaalliks by Laerskool Saamtrek vergader.

Saamtrek probeer ‘n ondersteuningsnetwerk vestig vir die ontwikkeling van die kleuter om sodoende ‘n gelukkige, gebalanseerde kind daar te stel. Ons strewe daarna om saam met al die personeel wat met kleuters werk, ‘n informele omgewing te skep vir stimulasie aangesien te “formele onderrig” op ‘n vroeë tydstip van ontwikkeling groot skade by die kleuter tot gevolg het.

Die kleuter moet eksperimenteer, ontdek en speel-speel leer!


GR. 1 - 3

Hier poog ons ook om ons klassies so klein moontlik te hou sodat soveel moontlik persoonlike aandag aan elke leerder gegee kan word.

 

GR. 4 – 6: INTERMEDIêRE FASE EN GR. 7: SENIOR FASE

‘n Sterk en bekwame span onderwysers onder die leiding van die Adjunkhoof, Mnr Pieter Visagie word leerarea-onderrig in hierdie fase aan leerders gebied. Die uitstaande prestasies van ons leerders en hul latere hoërskoolloopbaan getuig van die goeie fondasie wat by die laerskool gelê word.

Assessering vind deurlopend plaas.

 

AANSOEK OM TOELATINGVORMS

Aansoekvorm om toelating - alle vorms MSW 128kb  

 

BENODIGDHEDE

GRAAD RR    
GRAAD R    
GRAAD 1    
GRAAD 2    
GRAAD 3    
GRAAD 4    

NASORGSENTRUM

Nasorgsentrum Aansoekvorm en Inligting MSW - 139kb

 

GR RR, GR R EN GR 1 ATLETIEKBYEENKOMS

 

 

kindermusik