Onderrigfase

Grondslagfase

Grondslagfase

Graad R - 3 Vakke

Graad R onderrig word informeel aangebied. (Genoegsame navorsing dui op skade aan leerlinge se kognetiewe ontwikkeling as daar te vroeg begin word met formele onderrig)

 • Huistaal Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal: Engels
 • Tswana: Tweede Addisionele taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardigheid
  • Persoonlike en Sosiale Welsyn/Aanvangskennis
  • Liggaamsopvoeding
  • Skeppende Kunste: Uitvoerende Kuns Musiek/Drama, Visuele Kuns
 • Addisionele Vakke
 • Ontluikende Lees
 • SA Maths, Tennis, Playball
 
2021 09 08 Saamtrek 30 1024x682 - Onderrigfase
Intermediêrefase

Intermediêrefase

2021 09 08 Saamtrek 34 1024x682 - Onderrigfase

Graad 4 - 6 Vakke

 • Huistaal: Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal: Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe en Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Lewensvaardighede
  • Skeppende Kunste: Uitvoerende Kuns, Kreatiewe Kuns
  • Fisiese Aktiwiteit
  • Persoonlike en Sosiale Welsyn
SENIOR FASE

Senior Fase

Graad 7

 • Huistaal Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal: Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskap
 • Tegnologie (Robotika vanaf 2022)
 • Sosiale Wetenskappe
  • Geskiedenis
  • Geografie
 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 • Lewensoriëntering wat ook Fisiese Aktiwiteit insluit
 • Skeppende Kunste
  • Uitvoerende Kuns
  • Kreatiewe Kuns
2021 09 08 Saamtrek 58 1024x682 - Onderrigfase