fotoalbums
kontak ons

GESKIEDENIS

Ons trotse skool is die oudste skool in die noordelike voorstede van Klerksdorp, en is sedert 1954 in gebruik. Oor bykans vyf dekades heen het hierdie skool gegroei en naam op velerlei terreine gemaak om vandag een van die bekendste skole in die Noordwesstreek te wees. Ons leef ons leuse: “Werk en Glo”, in volle harmonie met leerders, ouers en onderwysers ten volle uit. Hier is ons doel om jou die bes moontlike grondslag vir jou toekoms te bied.

HARTLIK WELKOM AAN ELKEEN WAT BESLUIT HET LAERSKOOL SAAMTREK IS DIE SKOOL VIR JOU!

BELANGRIK OM TE WEET…

Ons hoof is Mnr Pieter Visagie, en hy kan gedurende skoolure by die skool besoek word, of geskakel word by tel. 018-4624231.

O ja, ons skool begin elke oggend om 07:25 en kom 13:00 (Gr. R, 1-2) en 13:35 (Gr. 3-7) uit… En Vrydae kom die skool vir alle leerders om 13:00 uit. Pouses is normaal vanaf Maandag tot Donderdag om 10:10 en 11:50. Op Vrydae is die pouses 09:30 en 11:24.

 

WIE BESTUUR DIE SKOOL?

Die bestuur van die skool word behartig deur ‘n bestuurspan wat bestaan uit 6 verkose ouers, die hoof, dagbestuur en een nie-onderwyspersoneellid. Aan die hoof van hierdie bestuurspan is die Voorsitter van die Beheerliggaam. Elk van die ander ouerlede in die beheerliggaam beklee ‘n bepaalde portefeulje.

Vanuit die ouergemeenskap word daar jaarliks ook ‘n graadkomitee vir elke graad verkies, met ‘n voorsitter en nagenoeg 5 ander lede.

 

SKOOLGELD

Die skoolgeld is betaalbaar oor 12 maande (Januarie to Desember). Die bedrag word jaarliks aangepas. Hierdie saak word egter baie maklik vir Pappa en Mamma gemaak omdat ons die gelde sommer per debietorder van hul vorder, en hul dus nie nodig het om elke maand nog daarvan te onthou nie!

 

RIGLYNE VIR SKOOL- EN SPORTDRAG

 

skooldrag
klik vir grooter prent

Omdat ons trots is op ons skool se leerders en hul voorkoms, verskaf ons graag die volgende riglyne vir skool- en sportdrag.
Merk asseblief die klere.  Dit skakel geweldig baie frustrasie uit!

SKOOLDRAG:

Verskaffer – AK Bazaars, Shield en CC Sport. 
Skoolbaadjies is by die skool te koop.

SOMER:

DOGTERS:

Rooi-en-wit geruite rokke met wit skoolkouse en swart skoolskoene.  Slegs rooi skoolbroekies word deur alle dogters gedra.

SEUNS:

Grys kortmouhemde met grys kortbroeke.  Grys skoolkouse met rooi en wit strepe aan bokant van kous saam met swart toerygskoene.  Kaalvoet is aanvaarbaar.

WINTER:

Oorskakeling na wintersdrag word jaarliks aangekondig, maar begin Aprilmaand, wanneer dit reeds begin koud word, het ons leerders die keuse om reeds wintersdrag aan te trek.

DOGTERS:

Wit langmouhemp met skooldas word saam met 'n grys skoolbroek of romp gedra.  Grys skoolkouse word by swart skoolskoene gedra.  Dogters se skoene moet 'n bandjie oor die voet hê.  Rooi skooltruie of die rooi kleurbaadjie word gedra asook die rooi oortrektrui.  Leerders mag ook die skool se rooi windjakker dra.  Geen ander kleur warm baadjie is toelaatbaar nie.

SEUNS:

Grys langmouhemde met skooldas word by grys langbroek gedra.  Slegs swart toerygskoolskoene is toelaatbaar.  Grys skoolkouse word gedra.  Rooi skooltruie of die rooi kleurbaadjie word gedra, asook die rooi oortrektrui.  Leerders mag die rooi windjakker met die skoolwapen daarop dra.  Geen ander warm baadjies is toelaatbaar nie.

NB.  Rooi kleurbaadjies is net by die skool beskikbaar.

SAMIESDRAG:

Hierdie drag word na uitstappies of na informele skoolgeleenthede gedra.  Die rooi Saamtrekhempie met 'n gewone blou denim (nie mode denims nie) en oorwegend wit tekkies.  In die somer is daar ook ‘n grys kniebroek.

SPORTDRAG:

Die sportdrag van die verskillende sportsoorte is:

Atletiek        -     Saamtrek atletiekdrag.

Landloop      -     Saamtrek atletiekdrag.

Rugby          -     Eerste span swart, en ander spanne wit rugbybroekie. Truie word verskaf vir seisoen.

Netbal          -     Die netbaldrag is beskikbaar by die verskaffers. Daar is enkeles te huur by  die skool.

Krieket         -     Wit broek, Saamtrekhemp en krieketkouse. Beskikbaar by AK.  

Tennis         -     Dogters:  Netbalrompie met rooi Samiehemp.  Sportskoene, eie raket.
                            Seuns:  Rooi Samiehemp met wit broek, sportskoene en eie raket.

Skaak          -      Skooldrag.  Die skool voorsien skaakstelle.

Ons grys sportsweetpak en kniebroek is by die verskaffers beskikbaar as deel van ons sportdrag gedurende wintersmaande.

 NOTA:  Merk asseblief al jou kledingstukke!

OEFENDAE EN TYE

Omdat ons weet dat ons leerders geweldig baie aktiwiteite het, binne sowel as buite die skool, is dit belangrik dat daar goeie organisasie is.  Om die program werkbaar te maak, gee ons vir elke leerder ons skool se aktiwiteitsprogram en vra ons dat hy/sy asseblief daarby sal hou, tensy anders met hom/haar gereël is.

 

ONS VISIE

  Ons is ‘n skool waar elke kind gelukkig is!

 

ONS MISSIE

Die ABC ...  van Laerskool Saamtrek is dat elke kind :
A – Aangemoedig word om volgens sy/haar vermoë te groei
B – Betrokke is.
C – Aan Christelike waardes blootgestel word

 

KERNWAARDES VAN ONS SKOOL

SKOOL PROFILE