Wie is Ons

Ons deurlopende toegewydheid verseker die beste vir elke ingeskrewe leerling.

Ons Filosofie

Ons is ‘n voornemende skool in hoofstroomonderrig, meeste van ons ingeskrewe leerlinge behaal voortdurend tydens hulle verbintenis tot die Laerskool verskeie akademiese, sport en kulturele toekennings.

Ons leerlinge oortref verreweg die res in terme van hul aanpasbaarheid ten opsigte van nuwe uitdagings as gevolg van aangeleerde en verworwe hanteringsvaardighede wat weer aanleiding gee tot kwaliteit prestasies in hul akademiese werk.

By Laerskool Saamtrek streef ons daarna om ‘n atmosfeer te skep van ‘n huis weg van die huis vir al ons kinders, waar elke kind as individu gesien en geliefd is.

 

20190713 121007 1 1 1024x581 - Wie is Ons
2021 09 08 Saamtrek 33 1024x682 - Wie is Ons

Geskiedenis

Die skool is gebou en in gebruik sedert 1954. Die skool was toe bekend as Wilkoppies Afrikaans Medium Skool. Die skool open vir die eerste keer met 238 leerlinge. Mnr P.W. Lötz was die eerste skoolhoof wat aangestel is.

Die hoeksteen vir Laerskool Saamtrek is op 22 November 1963 gelê, en die amptelike opening is gedoen deur mnr. P. W de Villiers wat destyds ‘n senator was.

Ons leuse is: “WERK EN GLO”. Ons dien ook ons slagspreuk aan elke deelgenoot van ons skool: “Waar elkeen gelukkig is”.

Vandag is Laerskool Saamtrek ‘n baken van uitnemendheid in die Klerksdorp gemeenskap. ‘n Skool wat ondersteun en gerespekteer word deur alle deelgenote. Hierdie skool word geken aan sy onwrikbare geloof en vertroue in God, ons Hemelse Vader as ons Verlosser, Saligmaker en Koning.

Ons is stewig geanker in ons Christelike waardes, norme en beginsels. Ons kinders word elke dag met Bybelse waardes onderrig, opgevoed en afgerig. Ons is toekomsgerig met ‘n visie vir die toekoms. Daarom is ons hoogs innoverend van aard om net die beste te bied vir elkeen van ons kinders.

Stellinge

Stellinge

2021 09 08 Saamtrek 30 1024x682 - Wie is Ons

Visie

Laerskool Saamtrek wil deur middel van ‘n Christelik gefundeerde waardesisteem, ‘n alomvattende en uitnemende akademiese, sport en kulturele grondslag bied vir elke leerling, sodat hulle deur middel van ‘n lewensrelevante onderwysprogram en buitemuurse aktiwiteite as gebalanseerde individue hul rolle in die gemeenskap kan vervul en gereed is vir voortgesette onderwys wat tot voordeel van die Suid-Afrikaanse gemeenskap sal strek.

2021 09 08 Saamtrek 52 1024x682 - Wie is Ons

Missie

Die grondslag van die waardesisteem tot ‘n alomvattende en dinamiese akademiese, sport en kulturele grondslag is:
Respek, nederigheid, integriteit, lojaliteit, eerlikheid, vergifnis, vriendelikheid, pligsgetrouheid, omgee, en dankbaarheid.

2021 09 08 Saamtrek 22 1024x682 - Wie is Ons

Waardes

Laerskool Saamtrek is ‘n laerskool wat onderrig-, opvoedings- en ontwikkelingsgeleenthede bied vir alle kinders van Gr. RR tot Gr. 7.
Ons beskik oor ‘n Christelike aanslag in die aanbieding van alle aktiwiteite by die skool.
Ons personeel is voortreflik gekwalifiseerd, innoverend, ervare en passievol oor hul verantwoordelikhede as onderwysers, afrigters, mentors en ondersteuningspersoneel.

Algemene Inligting

Algemene Inligting

2021 09 08 Saamtrek 21 1024x682 - Wie is Ons
2021 09 08 Saamtrek 66 1024x682 - Wie is Ons